Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Byrådets arbejde Dialogmøder og debat

Dialogmøder og debat

Byrådet holder dialogmøder med borgerne i forbindelse med alle ordinære byrådsmøder.

Tre minutter med byrådet

Når du skriver dig på talerlisten, vil borgmesteren give dig ordet i tre minutter.
Derefter vil borgmesteren på byrådets vegne give dig et kort svar.

Byrådet lytter

Byrådet vil gerne lytte og høre borgernes ønsker, holdninger og kommentarer.
Derfor har byrådet afsat op til en halv time til korte indlæg og korte svar, før byrådsmødet begynder.
Fylder dine budskaber mere end tre minutter, kan du i stedet sende dine budskaber til hele byrådet.

Respekt for det lokale demokrati

I byrådssalen skal der være respekt om det folkevalgte byråd og det lokale demokrati.
Møderne skal derfor holdes i god ro og orden, og der tales pænt, selv om der er politisk uenighed.
Byrådsmødet er ikke et debatmøde med borgerne, og tilhørerne bør derfor afstå fra at komme med tilråb eller med klapsalver.
Borgmesteren vil påtale, hvis der ikke den fornødne respekt i byrådssalen.

Herunder kan du læse, hvordan møderne foregår:

 1. Forud for hvert ordinært møde i byrådet holdes et offentligt dialogmøder for alle borgere, der har interesse i at komme i dialog med byrådet.

 2. På dialogmøderne har borgerne mulighed for at kommentere og spørge byrådet om sager, der vedrører Silkeborg Kommune – også sager, der er på dagens møde.

 3. Dialogmødet starter kl. 17.00 og ledes af borgmesteren. Der afsættes op til ½ time til dialogmødet og den enkelte borger kan få ordet i 3 minutter.

 4. Umiddelbart før dialogmødets start skriver de, som ønsker ordet, sig på en liste, der er fremlagt i byrådssalen. Borgmesteren giver ordet til borgerne på listen og hver borger præsenterer sig med navn inden borgerens indlæg fremføres.

 5. Hvis ingen borgere ved mødets begyndelse har skrevet sig på listen, går byrådet videre til den ordinære dagsorden.

 6. Indlæg fra borgerne skal rettes til byrådet og ikke til enkelte medlemmer. Derefter giver borgmesteren ordet til den/de udvalgsformand/udvalgsformænd der skal svare eller kommentere på borgerens indlæg.

 7. Bliver der stillet spørgsmål, som byrådet ikke umiddelbart kan give fyldestgørende svar på, f.eks. vedr. daglig drift, gives der et kortfattet svar med vejledning om, hvordan borgeren kan få mere at vide.

 8. Der informeres i pressen om dialogmøderne i forbindelse med annoncering af byrådets møder.
  Af beslutningsprotokollen fra det pågældende byrådsmøde skal fremgå, hvem der på dialogmødet har fremlagt emne samt overskrift for emnet.

 9. De år hvor der afholdes valg til byrådet afholdes der ikke dialogmøder i perioden fra 1. september til og med dagen for valgets afholdelse.

 10. Borgmesteren kan afvige fra taletid og talerække i særlige tilfælde.

Byrådet evaluerer årligt dialogmøderne og rammerne herfor.
Retningslinjerne blev evalueret på byrådsmødet 28. september 2015.

Kommune betyder fælles, og demokrati betyder folkestyre

Silkeborg Kommune er således et demokratisk fællesskab, hvor borgerne vælger et byråd til at være leder af, for og med borgerne.

Af borgerne, fordi byrådet skal vise vejen, gå foran og formulere drømmen om det gode liv for borgerne.

For borgerne, fordi byrådet skal drive kommunen fornuftigt og fastsætte kommunens service til borgerne.

Med borgerne, fordi byrådet skal udvikle kommunen sammen med borgerne. Udviklingen sker i samskabelse mellem politikere, borgere og de fagprofessionelle medarbejdere og ledere i kommunen.

Kontakt
Analyse og Udvikling Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje