Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Tilladelse til restaurering i Salten Å

Udskiftning af rørledning til privat vandløb under Funderholmevej

Landzonetilladelse Bødskovgårdvej 5, Sepstrup, 8653 Them

Afgørelse om § 11 anmeldelse af etablering af kornsilo på Høgdalvej 13

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav på 50 m fra afgræsningsfolde til et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål mv. – Knudstrup by, Silkeborg

Forslag til lokalplan 41-013 – boligområde syd for Vesterlundvej

Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget beliggende på Sinding Hedevej 85, 8600 Silkeborg

Vandmiljø: Nyt forløb af vandløb i Kærgårds Plantage

Landzonetilladelse Eriksborgvej 99, Grauballe, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Kalsholtvej 6, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Brandevej 6, Gjessø, 8600 Silkeborg

Tilladelse til vandindvinding samt afgørelse om ikke-VVM-pligt til Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang

Høring af forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand i Silkeborg Kommune

Afgørelse om Tillæg nr. 1 til § 16 a miljøgodkendelse på Sorringvej 85, 8600 Silkeborg

Miljøgodkendelse til Støjdragen på Astrid Lindgrens Vej 3, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Nissetvej 55, Grauballe, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Linåvej 89, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Bøllingsøgårdvej 9, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Paradisvejen 46, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Bøgedal 4, 8643 Ans By

Landzonetilladelse Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Skærbækvej 58, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Hattenæs 5, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Brandevej 11, 8600 Silkeborg

Revidere retningslinjer for anlæg i søer og vandløb

Ikke-miljøvurdering af reviderede retningslinjer for anlæg i vandløb og søer

Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplanlægning for Hornskovvej 4 og 6 i Vium

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje