Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Landzonetilladelse - Ansvej 2, 8620 Kjellerup

Landzonetilladelse Tøndborgvej 51, 8620 Kjellerup

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering ved anlæg af gydebanker i Funder Å

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering ved anlæg af gydebanke i Salten Å

Landzonetilladelse Hårupvej 27, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Bakbjergvej 16A, 8653 Them

Landzonetilladelse Skærskovvej 34, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Sindbjerg Mosevej 22, 8600 Silkeborg

Indkaldelse af idéer og forslag - kommuneplantillæg for Grauballe Lokalområde

Forslag til Natura 2000-handleplan for N228 Stenholt Skov og Stenholt Mose

Forslag til Natura 2000-handleplan for N57 Silkeborgskovene

Forslag til Natura 2000-handleplan for N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palgård Skov

Forslag til Natura 2000-handleplan for N52 Salten å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Forslag til Natura 2000-handleplan for N49 Gudenå og Gjern Bakker

Forslag til Natura 2000-handleplan for N36 Nipgård Sø

Tillæg 1 til lokalplan 32-006 for Klippen Friskole i Voel er vedtaget

Afgørelse på § 25 anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold på Rodelundvej 8a, 8653 Them samt dispensation fra afstandskrav til naboskel og til beboelse på samme ejendom

Afgørelse om afslag på ansøgning om §16b miljøtilladelse på Mollerup Bygade 6

Landzonetilladelse Hovedgaden 4, 8654 Bryrup

Landzonetilladelse Tvilumvej 14, 8883 Gjern

Landzonetilladelse Ørevadbrovej 18, 8632 Lemming

Tilladelse til opsætning af robaneanlæg i SIlkeborg Langsø 2024

Ekspropriation, åstedsforretning, Østerlundvej, Virklund

Ekspropriation, åstedsforretning, Lemming Skolevej

Landzonetilladelse Buskhedevej 20, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Moselundvej 17, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Illervej 17, 8620 Kjellerup

Landzonetilladelse Linåvej 57, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Funder Kirkevej 23, 8600 Silkeborg

Landzonetilladelse Sejsvej 40, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje