Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Tilladelse til nedsivning af regnvand ved Helmsvej og Vejlbovej

Vandløbsrestaurering i det nedre Borup Bæk

Ikke VVM-pligt for rydning af beplantning, Industriparken 21, 8620 Kjellerup

Ikke-VVM pligt for skovrejsning på Aalborgvej 9c, 8620 Kjellerup

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af nyt regnvandsudløb i tilløb til Voel Bæk

Tilladelse til at etablere nyt regnvandsudløb i tilløb til Voel Bæk

Landbrug: Høring af § 16a Miljøgodkendelse på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup

Landbrug: Afgørelse om §16a miljøgodkendelse på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang

Landbrug: Afgørelse af § 16a miljøgodkendelse på Frederiksdalvej 37, 8620 Kjellerup

Forslag til kommuneplantillæg 14 og lokalplan 13-025 for et boligområde i Resen, Gødvad

Landzonetilladelse til udestue Kongeskansen 8, Kjellerup

Tilladelse til bebyggelse til erstatning for del af hidtidig bebyggelse

Tilladelse til kursusfaciliter/mødelokale Molleruplundvej 15, Silkeborg

Tilladelse til molokker Frisholmvej 20, Them

Landzonetilladelse til maskinhus Lille Amerika 43, Silkeborg

Grundvand: Tilladelse til råstofgravning under grundvandsspejlet og midlertidig grundvandssænkning til Viborg Vognmandsforretning A/S

Tilladelse til beholderbarriere (jord´vold) på Tvilumgårdsvej 1, Tvilum

Tilladelse til vandindvinding og nedsivning af recirkuleret vaskevand til vask af råstoffer for JJ Grus A/S på matr. nr. 20b, Iller By, Grønbæk

Tilladelse til råstofgravning under grundvandsspejlet, midlertidig grundvandssænkning og etablering af 2 A-boringer til monitering af grundvandsstanden til JJ Grus A/S

Fornyet tilladelse til vandindvinding samt afgørelse om ikke-VVM-pligt til Gjern Vandværk a.m.b.a

Ikke-miljøkonsekvensvurdering af vejændringer i Virklund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af nyt regnvandsudløb i Trodyb Bæk

Tilladelse til at etablere nyt regnvandsudløb i Trodyb Bæk

Forslag til kommuneplantillæg 23 Sejling-Skægkær

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 34k Iller By, Grønbæk.

Ikke-VVM pligt for regnvandsbassin på matr.nr. 10ø Voel By, Voel

Landzonetilladelse til regnvandsbassin på matr.nr. 10ø Voel By, Voel

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Ansvej 2, 8620 Kjellerup

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Oustrupvej 14K, 8620 Kjellerup

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Kjellerupvej 61, 8620 Kjellerup

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Ryvej 6, 8653 Them

Landzonetilladelse til overdækning på Brandevej 6, Silkeborg.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje