Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Valg Europa-Parlamentsvalget 2024

Europa-Parlamentsvalget 2024

Søndag 9. juni 2024 afholdes valg til Europa-Parlamentet.

Valget holdes hvert femte år i EU´s medlemsstater.

I Danmark skal der vælges 15 medlemmer. 

Silkeborg Kommune er delt i to opstillingskredse: Nordkredsen og Sydkredsen.

Nordkredsen består af følgende afstemningsområder:
Ans, Funder, Fårvang, Gjern, Grauballe, Gødvad, Kjellerup, Kragelund, Lemming, Linå, Resenbro, Sejling, Sejs, Sjørslev, Sorring, Thorning, Vinderslev og Voel.

Sydkredsen består af følgende afstemningsområder:
Alderslyst, Balle, Bryrup, Buskelund, Gjessø, Hjøllund, JYSK arena, Langsøskolen, Lysbro, Them, Vestergadehallen, Virklund.

Læs mere om valg til Europa-Parlamentet

Her kan du se resultatet af Europa-Parlamentsvalget 2019 i Nordkredsen

Her kan du se resultatet af Europa-Parlamentsvalget 2019 i Sydkredsen

Resultater fra tidligere valg kan ses her

Læs mere om:

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget skal du: 

  • være fyldt 18 år, være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark eller i en af de øvrige EU-medlemsstater
  • være fyldt 18 år, være statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater og have fast bopæl i Danmark

Læs mere om stemmeret

Har du brug for at brevstemme?

Du har mulighed for at stemme pr. brev fra og med mandag 29. april 2024 til og med torsdag 6. juni 2024. Du kan stemme i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor. Du kan godt brevstemme uden valgkort. 

I Silkeborg Kommune kan du brevstemme ved at møde op på Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Eller på lokalbibliotekerne i Kjellerup, Gjern og Them, se nedenfor.

Åbningstiderne er:

Borgerservice i Silkeborg:

Mandag fra kl. 10-15, tirsdag fra kl. 8-12, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 8-14. 

Borgerservice har ekstra åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 25. maj og 1. juni 2024 fra kl. 9.30-13.00. Endvidere onsdag 5. juni 2024 fra kl. 10.00-12.00 samt torsdag 6. juni 2024 kl. 9.00-17.00. 

Lokalbibliotekerne:

Fra 30. maj til 4. juni vil der være mulighed for at brevstemme på lokalbibliotekerne i Kjellerup Tinghusvej 16, Gjern Skovvejen 6 og Them Røllikevej 3 i følgende tidsrum:

 

Tidspunkter for brevstemmeafgivning

Dato

Kjellerup

Gjern

Them

30. maj kl. 10.00-17.00 kl. 10.00-17.00 kl. 10.00-17.00
31. maj kl. 10.00-17.00   kl. 10.00-14.00
1. juni kl. 9.00-13.00    
3. juni kl. 10.00-17.00 kl. 13.00-17.00 kl. 10.00-17.00
4. juni kl 10.00-17.00 kl. 13.00-17.00 kl. 10.00-17.00

Du skal medbringe legitimation - f.eks. sundhedskort/app´en "Sundhedskortet", kørekort/app´en "Kørekort" eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato.

Ved brevstemmeafgivning på Borgerservice i Silkeborg kan du evt. bestille tid på forhånd via Silkeborg.dk (under Bestil tid - Brevstemme). Dette kan ske fra 29. april 2024. Du kan også brevstemme uden at bestille tid på forhånd.

Et af stemmerummene i Borgerservice i Silkeborg er forsynet med en meget stærk lup og en LED-lampe. Der vil endvidere være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Endvidere vil der på alle afstemningssteder på selve afstemningsdagen 9. juni 2024 være adgang til en meget stærk lup og en LED-lampe. I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Har du brug for at brevstemme i hjemmet?

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme på selve afstemningsdagen eller brevstemme ved fremmøde kan du brevstemme i dit eget hjem.

Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Du kan ringe til Borgerservice på tlf. 89 70 10 00 og tilkendegive, at du ønsker at brevstemme i eget hjem, eller du kan udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, idet dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

Blanketten kan du udskrive via linket nedenfor, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 10 00.

Blanket til anmodning om brevstemme i eget hjem (PDF) 

Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg. Du kan tidligst indlevere blanketten søndag 12. maj 2024, og den skal senest indleveres onsdag 29. maj 2024 kl. 12.00.

Kandidatlister og kandidaternes navne kan du senere se i boksen "Hvem kan jeg stemme på”.

Der gøres opmærksom på, at der på alle afstemningssteder på selve afstemningsdagen vil være adgang til en meget stærk lup og en LED-lampe. I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Hvordan brevstemmer man?

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. På baggrund af dit legitimationskort udfyldes et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Du skal datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt, se nærmere nedenfor.

Du vil få anvist et sted, hvor du kan udfylde stemmesedlen, uden at nogen kan se, hvad du stemmer.

Stemmesedlen udfyldes ved, at du anfører navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti/kandidatliste, der har kandidater opstillet i den storkreds, hvor du er optaget på valglisten.

Ønsker du at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet i storkredsen, anfører du navnet på kandidaten på stemmesedlen, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen.

Når brevstemmeafgivning starter har du mulighed for at kunne se en liste med de kandidatlister og kandidater, der er opstillet. 

Når du har udfyldt brevstemmesedlen, skal du lægge den i den lille farvede konvolut, som du vil få udleveret sammen med stemmesedlen. Herefter skal du underskrive følgebrevet, mens stemmemodtageren ser på. Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet, hvorved der skrives under på, at alt er gået rigtigt til.

Herefter lægger du konvolutten med stemmesedlen samt følgebrev i en større yderkuvert, og lukker yderkuverten, mens stemmemodtageren ser på. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl. Herefter er det stemmemodtageren ved brevstemmestedet, der sørger for at sende brevstemmen til din bopælskommune, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Hvis du efterfølgende fortryder din stemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af stemmer på valgdagen. Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Blanket til anmodning om brevstemme i eget hjem (PDF) 

Læs mere om at brevstemme

 

Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, der bliver udsendt til samtlige vælgere.

I Silkeborg Kommune er der følgende afstemningssteder: 

Alderslyst: Alderslysthallen, Nylandsvej 16

Ans: Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30

Balle: Balleskolen, Balle Kirkevej 120

Bryrup: Bryrup Skole, Skolevej 14

Buskelund: Buskelundhallen, Buskelundtoften 3A

Funder: Funderhallen, Funder Skolevej 7A

Fårvang: Skovhuset, Hedevej 1

Gjern: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6

Gjessø: Gjessø Skole, Brandevej 6 

Grauballe: Grauballe Forum, Grønbækvej 22A

Gødvad: Gødvadhallen, Arendalsvej 91

Hjøllund: Vrads Forsamlingshus, St. Bredlundvej 3 

JYSK arena: JYSK arena, Ansvej 114

Kjellerup: Arena Midt, Hasselvej 15

Kragelund: Kragelund Hallen, Frederiksdalvej 9D

Langsøskolen: Langsøhallen, Hejrevej 25

Lemming: Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10B

Linå: Linå Hallen, Linå Bygade 2

Lysbro: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14

Resenbro: Resenbrohallen, Skellerupvej 16

Sejling: Sejling Forsamlingshus, Ebstrupvej 6

Sejs: Multihuset, Julsøvej 126

Sjørslev: Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41

Sorring: Sorring Forsamlingshus, Hovedgaden 21

Them: Toftebjerg - Them Bibliotek & Medborgerhus, Røllikevej 3

Thorning: Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35

Vestergadehallen: Vestergadehallen, Vestergade 80

Vinderslev: Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30

Virklund: Virklund Fritidscenter, Paradisvænget 1A

Voel: Voel Hallen, Sorringvej 28

Vælgere fra Linå og Voel skal være opmærksomme på, at afstemningsstedet er flyttet.

I Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg er der adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Såfremt du vurderer, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har brug for et mere tilgængeligt afstemningssted end det, du er tilknyttet, har du mulighed for at søge om at blive overført til et andet afstemningssted. Læs mere i boksen om "Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed".

Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

Der er alle steder opsat handicapvenlige stemmebokse, som er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.

Hvis du – mod forventning – ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted, som er mere tilgængeligt.

Der gøres opmærksom på, at i Arena Midt i Kjellerup og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der være adgang til brug af CCTV (forstørrelsesapparat) og hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Blanketten kan du udskrive via linket nedenfor, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 10 00. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg. Du kan tidligst indlevere blanketten søndag 12. maj 2024, og den skal senest indleveres fredag 31. maj 2024 kl. 12.00. 

Blanket til ansøgning om overførsel til andet afstemningssted

Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget 9. juni 2024

Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort i perioden fra torsdag 30. maj 2024 - tirsdag 4. juni 2024, skal du henvende dig i Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag fra kl. 10-15, tirsdag fra kl. 8-12, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 8-14 eller på tlf. 89 70 10 00.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for afstemningen samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på afstemningsdagen møder op for at stemme.

Skulle du have glemt dit valgkort, så kan du stadig komme til at stemme, men det tager lidt længere tid. Du skal nemlig først have lavet et erstatningsvalgkort. Du skal derfor henvende dig til valgstyrerne på dit afstemningssted, og fremvise legitimation – fx sundhedskort, kørekort eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato. 

Har du behov for hjælp til at stemme?

Du kan få hjælp til at stemme, hvis du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalet eller stemmerummet.

Hjælp kan ydes ved personlig bistand og ved brug af hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen. Du kan også få hjælp, hvis du sidder i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Hjælpen kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan dog forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt. Endelig kan du forlange, at hjælpen kun ydes af en person, som du selv har valgt. I sidste tilfælde skal to betingelser være opfyldt: Du skal udtrykkeligt og utvetydigt give besked om, at du ønsker hjælp og ønsket skal være begrundet i en ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”.

Du kan kun få hjælp til at afkrydse selve stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan du ønsker at stemme.

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler

Ved Europa-Parlamentsvalget sørger byrådet for en række opgaver. Der er også en særlig valgbestyrelse, som bl.a. skal tage sig af følgende opgaver: 

  • Sørge for trykning af stemmesedler og opslag
  • Modtage indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder
  • Foretage fintælling senest dagen efter valgdagen

Valgbestyrelsen i Silkeborg Kommune består af:

Borgmester Helle Gade, formand
Suppleant: Ivan Greve

Steen Vindum, næstformand
Suppleant: Susanne Jacobsen

Martin Jakobsen
Suppleant: Morten Skydsgaard
 
Søren Kristensen
Suppleant: Rune Kristensen

Johan Brødsgaard
Suppleant: Luis da Silva Martins

Læs mere om valgbestyrelse

Kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget skal indleveres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Kandidatliste kan fra og med søndag 7. april 2024 til og med søndag 21. april 2024 kl. 12.00 indleveres til ministeriet.

Læs mere om opstillingen til Europa-Parlamentsvalget

Du kan blive hjælper på valgdagen på et af vores 30 afstemningssteder.

Har du tid, lyst og mulighed for at hjælpe os med afvikling af EU-valget, så byd ind på opgaverne her.

Som udgangspunkt skal du være til rådighed hele dagen, være bosat i Silkeborg Kommune og være fyldt 18 år på valgdagen.

Du får fuld forplejning og 900 kr. i diæter.

Afløsere og tællere

Vi mangler ligeledes afløsere og tællere i slutningen af dagen til at afløse og tælle stemmer op. Her skal du også være bosat i Silkeborg Kommune og være fyldt 18 år på valgdagen.

Du får 900 kr. i diæter.

På alle afstemningssteder er der en række valgstyrere og tilforordnede vælgere, som har ansvaret for afstemningens gennemførelse.

De får alle tilsendt en vejledning, som beskriver deres opgaver.

Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere udpeges primært af de politiske partier, som er repræsenteret i byrådet. De udpegede suppleres med tilforordnede vælgere udpeget fra administrationen og borgere, som melder sig frivilligt.

Bliver du udpeget til valgstyrer eller tilforordnet vælger, så sender vi et brev til dig via eboks.

Se Vejledning for valgstyrere og tilforordnede

Se Pixi-udgave af Vejledning for valgstyrere og tilforordnede

Valgplakater må tidligst hænges op på offentlig og private fællesveje kl. 12.00 lørdag 18. maj 2024. Plakaterne skal være taget ned senest mandag 17. juni 2024.

Læs mere om reglerne for ophængning af valgplakater

Kontakt
Specialkonsulent Lejf Rattenborg Bøgedal
 
 

Brevstemmer og valgkort
Borgerservice
Søvej 1
8600 Silkeborg

Åbningstider
Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 8.00 – 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00
Afkort ventetiden ved at bestille tid under "Bestil tid - Brevstemme".


Ekstra åbent
Lørdag 25. maj: 9.30 – 13.00
Lørdag 1. juni: 9.30 – 13.00
Onsdag 5. juni: 10.00 – 12.00
Torsdag 6. juni: 9.00 - 17.00

Lokalbiblioteker
Fra 30. maj til 4. juni er der mulighed for at brevstemme på lokalbiblioteker i Kjellerup, Them og Gjern i følgende tidsrum.

Kjellerup, Tinghusvej 16
Torsdag 30. maj: 10.00-17.00
Fredag 31. maj: 10.00-17.00
Lørdag 1. juni: 9.00-13.00
Mandag 3. juni: 10.00-17.00
Tirsdag 4. juni: 10.00-17.00

Gjern, Skovvejen 6
Torsdag 30. maj: 10.00-17.00
Mandag 3. juni: 13.00-17.00
Tirsdag 4. juni: 13.00-17.00

Them, Røllikevej 3
Torsdag 30. maj: 10.00-17.00
Fredag 31. maj: 10.00-14.00
Mandag 3. juni: 10.00-17.00
Tirsdag 4. juni: 10.00-17.00

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje