Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Job Bliv pleje- eller aflastningsfamilie hos os Bliv aflastningsfamilie

Bliv aflastningsfamilie

Har din familie lyst til at blive aflastningsfamilie? Vi mangler familier, der enten er godkendte, eller har lyst til at blive godkendte til at have børn i aflastning.

Om at være aflastningsfamilie

Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til i perioder at tage sig af et andet barn deres hjem.

Det kan være et barn, som har forskellige sociale udfordringer eller et barn med kognitive, fysiske eller psykiske udfordringer. Det kan også være et velfungerende barn, hvis forældre i en periode ikke kan varetage omsorgen for det.

Ofte vil det dreje sig om, at I kan tilbyde et barn ophold i jeres familie fx hver 3. eller 4. weekend.

Nogle gange sker det også, at der er behov for, at barnet har brug for aflastning på hverdage, ferier, eller at der uforudset bliver brug for en periode med aflastning.

Silkeborg Kommune står gennem hele forløbet - kort eller langt - klar med løbende faglig støtte, råd og vejledning.

Vi holder løbende informationsmøder for familier, der er interesserede i at høre mere om opgaven som aflastningsfamilie.

Du kan kontakte os for at høre, hvornår det næste arrangement er planlagt.

Nedenfor kan du blive klogere på nogle af de spørgsmål, som melder sig i forbindelse med opgaven som aflastningsfamilie.

Yderligere information

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som aflastningsfamilie. De nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i.

Nogle børn kan have et særligt behov for, at aflastningsfamilien har særlige kompetencer. Generelt er der følgende forventninger til aflastningsfamilier:

 • I skal have plads, tid, overskud til at invitere barnet ind i jeres familiefællesskab og integrere det i jeres almindelige hverdagsliv
 • I skal kunne tilbyde barnet stabile og trygge rammer, så barnets udvikling kan ske i et omsorgsfuldt miljø
 • I skal som aflastningsfamilie begge kunne etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet
 • I skal respektere barnets ret til medbestemmelse
 • I skal respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie
 • I skal kunne samarbejde med barnets forældre og netværk samt offentlige myndigheder
 • I skal kunne reflektere over egen praksis, så barnets trivsel sikres bedst muligt

Som en del af godkendelsesforløbet for at blive aflastningsfamilie, skal I have et grundkursus.

På kurset vil I få hjælp til at blive afklaret på de mange spørgsmål, der melder sig, når man overvejer at blive aflastningsfamilie.

Det er Socialtilsyn Nord, der godkender nye pleje- og aflastningsfamilier i Silkeborg Kommune.

Ønsker I at søge om at blive pleje- eller aflastningsfamilie, kan I finde et ansøgningsskema på socialtilsynets hjemmeside:

Gå til Socialtilsyn Nord hjemmeside socialtilsynnord.hjoerring.dk

Vi lægger stor vægt på, at I er godt klædt på til jeres opgave og er fagligt ajour med den relevante viden.

Som aflastningsfamilie modtager I vejledning fra en familieplejekonsulent.

Alle aflastningsfamilier får tilknyttet en familieplejekonsulent, som står for de ansættelsesmæssige forhold og for vejledning og støtte i den opgave, I har med aflastningsbarnet.

Socialstyrelsen tilbyder aflastningsfamilier TSOP-undervisning/kurser sammen med døgnplejefamilier:

Læs mere om indholdet i undervisningen på tsop.dk

Aflastningsfamilierne tilrettelægger de konkrete undervisningsgange med deres familieplejekonsulent.

Valget af undervisningsmoduler tager afsæt i, hvad der er relevant i forhold til det aflastningsbarn, man har i familien.

Herudover tilbyder vi årligt et antal cafémøder med fagligt indhold.

Aflastningsfamilier er kontraktmæssigt ansat, og lønnen består af to dele, et skattepligtigt vederlag og en skattefri omkostningsdel.

Aflastningsfamilien aflønnes efter ”Hotel-døgns-modellen”, hvor et døgn starter om formiddagen klokken 11.00, og stopper næste formiddag klokken 11.00. Dog aflønnes en weekend med tre døgn. Det betyder, at for et barn der kommer hos familien fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, vil der blive aflønnet med tre døgn.

Arbejdsgiverbetalt pension er ikke indeholdt i plejevederlaget.

Fastsættelse af vederlag sker på baggrund af:

 • En konkret vurdering
 • Barnets behov for hjælp og støtte
 • De krav kommunen stiller til aflastningsfamiliens kompetencer
 • Den indsats som barnets aflastning kræver af aflastningsforældrene
Kontakt Familieplejen
Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje