Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Integration

Integration

Er du ny i Danmark? På denne side kan du læse mere om integration i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune varetager en række opgaver, der skal hjælpe nytilkomne flygtninge og andre nye borgere med at falde godt til i Danmark. Det gælder f.eks. undervisning i dansk, hjælp til at komme i arbejde og en lang række andre indsatser.

Når du ankommer til Silkeborg Kommune, arbejder vi sammen på tværs af de forskellige afdelinger, for at sikre, at du får den hjælp, du har ret til og brug for.

Du kan kontakte Integration, hvis du er:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning, med og uden forsørgelse
 • Familiesammenført til herboende danske statsborgere, med og uden sikkerhedsstillelse
 • Familiesammenført til herboende udlændinge, med og uden sikkerhedsstillelse

Læs mere om

Socialkompas er et opslagsværk til flygtninge, frivillige og alle med en særlig interesse i integration i Silkeborg Kommune.

Du kan læse om en lang række emner om integration i Integrationsguiden:

 • Forord
 • Læsevejledning
 • Frivilligcenter Silkeborg
 • Silkeborgbibliotekerne
 • Socialt samvær og spisning
 • Kontaktfamilie
 • Tilbud til kvinder
 • Sprog, it og lektiehjælp
 • Kulturelle foreninger
 • Idræt, børn og unge
 • Nyttige links til videre læsning
 • Info om integration

Se mere på Socialkompas

Vil du vide mere om lovgivning, praksis og regler på udlændingeområdet?

På hjemmesiden nyidanmark.dk kan du læse mere om reglerne for indrejse og ophold i Danmark.

Nyidanmark.dk er Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle hjemmeside.

Læs mere på nyidanmark.dk

Kontakt Jobcenter Silkeborg
Jobcenter Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje