Selvbetjening og tidsbestilling

Integration

Er du ny i Danmark? På denne side kan du læse mere om integration i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune varetager en række opgaver, der skal hjælpe nytilkomne flygtninge og andre nye borgere med at falde godt til i Danmark. Det gælder f.eks. undervisning i dansk, hjælp til at komme i arbejde og en lang række andre indsatser.

Når du ankommer til Silkeborg Kommune, arbejder vi sammen på tværs af de forskellige afdelinger, for at sikre, at du får den hjælp, du har ret til og brug for.

Du kan kontakte Integration, hvis du er:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtning, med og uden forsørgelse
  • Familiesammenført til herboende danske statsborgere, med og uden sikkerhedsstillelse
  • Familiesammenført til herboende udlændinge, med og uden sikkerhedsstillelse