Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Økonomisk hjælp Enkeltydelser

Enkeltydelser

Du kan søge om en enkelt ydelse til en række udgifter.

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
  flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt.
 • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Læs mere om personligt tillæg

Læs mere om helbredstillæg

Brug menuen for at læse mere om de forskellige muligheder for økonomisk tilskud.  

Du kan også finde flere informationer på borger.dk

Hvis du skal afsone en fængselsdom, kan du ikke få udbetalt en fast ydelse. Du kan dog i visse tilfælde stadig søge om enkeltydelser, personligt tillæg og helbredstillæg.

Hvis du skal afsone en fængselsdom, kan du ikke få udbetalt pension i den periode, hvor du er i fængsel. Det gælder også, hvis du bliver varetægtsfængslet, hvor du dog vil kunne få din pension udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke bliver fundet skyldig.

Selvom du ikke får udbetalt pension, når du er i fængsel, kan du i visse tilfælde stadig søge om enkeltydelser, personligt tillæg og helbredstillæg, som pensionister kan få.

Du kan i nogle tilfælde få hjælp fra din kommune til at betale husleje og nogle boligudgifter. Det kræver dog, at der er sandsynlighed for, at du vil blive løsladt inden for seks måneder.

Er du varetægtsfængslet, kan du måske få hjælp fra kommunen, selvom du ikke bliver løsladt inden for seks måneder. Du skal kontakte din kommune, hvis du vil vide mere.

Læs mere om dine muligheder for at søge ydelser som indsat på borger.dk

Har du spørgsmål om ydelser?
 
 

Telefon- og åbningstid

Har du spørgsmål om udbetaling af ydelser?

Så kan du kontakte Ydelsescentret indenfor åbningstiden.

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Har du spørgsmål om ydelser?
 
 

Telefon- og åbningstid

Har du spørgsmål om udbetaling af ydelser?

Så kan du kontakte Ydelsescentret indenfor åbningstiden.

Du kan få tilskud til medicin, når du køber medicin på recept. Du kan få tre forskellige typer tilskud til medicin:

Generelle tilskud

Generelle tilskud betyder, at du automatisk får tilskud til medicinen, når du køber den på recept på apoteket. Medicin med generelt tilskud er markeret med en cirkel på medicinpriser.dk.

Individuelle tilskud

Individuelle tilskud betyder, at din læge kan søge om tilskud til medicin på dine vegne.

Enkeltydelser til medicin

Enkeltydelser ti medicin betyder, at du kan søge om hjælp til betaling af medicin, hvis du ikke selv kan betale for medicinen, og hvis medicinen ikke er dækket af generelle eller individuelle tilskud.

Læs mere om tilskud til medicin på borger.dk

Har du spørgsmål om ydelser?
 
 

Telefon- og åbningstid

Har du spørgsmål om udbetaling af ydelser?

Så kan du kontakte Ydelsescentret indenfor åbningstiden.

Du kan i mange tilfælde få hjælp til at betale tandlægeregningen, hvis du modtager en ydelse.

Du kan få tilskud til alle former for tandbehandling, hvis du modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Du kan også få hjælp, hvis du modtager selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse.

Hvis du får brøkpension, kan du få tilskud, hvis brøkpensionen, inkl. førtidspension, svarer til kontanthjælp eller selvforsørgelses- hjemrejse- eller overgangsydelse.

Får du revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, kan du få tilskud, hvis du modtager en ydelse, der svarer til uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse. Vær opmærksom på, at du også skal opfylde de økonomiske betingelser, der gælder for at få ovenstående ydelser.

Er du 18-24 år? Så kan du få tilskud til at dække udgifter over 600 kr. om året.

Er du 25-29 år? Og modtager du integrationsydelse, men ikke dansktillæg, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg? Så kan du få tilskud til at dække alle dine udgifter til tandbehandling.

Er du over 25 eller derover? Og modtager du integrationstillæg og dansktillæg, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg? Så kan du få hjælp til at dække en del af dine udgifter.

Koster din tandbehandling over 10.000?

Silkeborg Kommune skal godkende din behandling, inden du bliver behandlet, hvis de samlede udgifter til din behandling er mere end 10.000 kr. Vi vurderer, om behandlingen er nødvendig for dit helbred, før du får udført behandlingen.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Hvis du ikke kan betale for egenbetalingen, kan du søge om hjælp til at få dækket egenbetalingen. I så fald skal Silkeborg Kommune vurdere, om behandlingen er nødvendig for dit helbred og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Du skal søge om hjælp til dækning af egenbetaling, før du får udført behandlingen.

Læs mere om hjælp til tandbehandling på borger.dk

Har du spørgsmål om ydelser?
 
 

Telefon- og åbningstid

Har du spørgsmål om udbetaling af ydelser?

Så kan du kontakte Ydelsescentret indenfor åbningstiden.

Kommunernes Ydelsessystem - Selvbetjening for dig, der skal søge om økonomisk hjælp

Hvad kan du søge om økonomisk hjælp til?

Kommunernes Ydelsessystem er en selvbetjeningsløsning, som du skal bruge, hvis du vil ansøge om nogle bestemte typer økonomisk hjælp. Det drejer sig om:

 • dansk bonus
 • enkeltydelse
 • hjælp til forsørgelse
 • ledighedsydelse under ferie
 • særlig støtte

Alle borgere, der har mulighed for det, skal søge om disse offentlige ydelser via borger.dk.

Vejledninger til Kommunernes Ydelsessystem

Du finder hjælp til, hvordan du bruger Kommunernes Ydelsessystem i vejledningerne her:

Find vejledningen frem mens du ansøger

Fortsæt ansøgning - åben og slet kladde

Se dine beskeder

Se dine sager

Se dine udbetalinger

Søg om dansk bonus

Søg om enkeltydelse

Søg om hjælp til forsørgelse

Søg om ledighedsydelse under ferie

Søg om Særlig Støtte.pdf

Vedhæft dokumentation

Kontakt
Ydelsescentret Beskæftigelsesafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

OBS: Telefontider for Fleksgruppen og Forsørgelsesgruppen frem til 12. juli 2024:

Mandag: 9-12
Tirsdag: 9-12
Onsdag: 9-12
Torsdag: 12-16
Fredag: lukket


Forsørgelsesgruppen (Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, enkeltydelse mm.)
Tlf. 89 70 20 12

Sygedagpenge (Udbetaling af sygedagepenge samt behandling af §56-ansøgninger)
Tlf. 89 70 10 50 

Fleksgruppen (Udbetaling af fleksløntilskud, ledighedsydelse og revalideringsydelse)
Tlf. 89 70 10 55

Sanktionsgruppen
Tlf. 89 70 16 01

Kontrolgruppen
Tlf. 89 70 16 02

Administrationsgruppen (Udbetaling af løntilskud, personlig assistance,fleksjobrefusion til virksomheder, voksenlærlinge samt befordringsgodtgørelse til borgere) 
Tlf. 89 70 11 76 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje