Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Økonomisk hjælp Enkeltydelser Udgifter til tandbehandling

Udgifter til tandbehandling

Du kan i mange tilfælde få hjælp til at betale tandlægeregningen, hvis du modtager en ydelse.

Du kan få tilskud til alle former for tandbehandling, hvis du modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Du kan også få hjælp, hvis du modtager selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse.

Hvis du får brøkpension, kan du få tilskud, hvis brøkpensionen, inkl. førtidspension, svarer til kontanthjælp eller selvforsørgelses- hjemrejse- eller overgangsydelse.

Får du revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, kan du få tilskud, hvis du modtager en ydelse, der svarer til uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- eller overgangsydelse. Vær opmærksom på, at du også skal opfylde de økonomiske betingelser, der gælder for at få ovenstående ydelser.

Er du 18-24 år? Så kan du få tilskud til at dække udgifter over 600 kr. om året.

Er du 25-29 år? Og modtager du integrationsydelse, men ikke dansktillæg, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg? Så kan du få tilskud til at dække alle dine udgifter til tandbehandling.

Er du over 25 eller derover? Og modtager du integrationstillæg og dansktillæg, uddannelseshjælp, aktivitetstillæg eller barselstillæg? Så kan du få hjælp til at dække en del af dine udgifter.

Koster din tandbehandling over 10.000?

Silkeborg Kommune skal godkende din behandling, inden du bliver behandlet, hvis de samlede udgifter til din behandling er mere end 10.000 kr. Vi vurderer, om behandlingen er nødvendig for dit helbred, før du får udført behandlingen.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Hvis du ikke kan betale for egenbetalingen, kan du søge om hjælp til at få dækket egenbetalingen. I så fald skal Silkeborg Kommune vurdere, om behandlingen er nødvendig for dit helbred og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Du skal søge om hjælp til dækning af egenbetaling, før du får udført behandlingen.

Læs mere om hjælp til tandbehandling på borger.dk

Har du spørgsmål om ydelser?
 
 

Telefon- og åbningstid

Har du spørgsmål om udbetaling af ydelser?

Så kan du kontakte Ydelsescentret indenfor åbningstiden.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje