Selvbetjening og tidsbestilling

Obligatorisk pension

Pr. 1. januar 2020 bliver der indført obligatorisk pension for borgere på visse ydelser.

Fra den 1. januar 2020 indbetaler staten et pensionsbidrag til dig, hvis du modtager en af følgende ydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Flekslønstilskud
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Supplement til brøkpension
 • Sygedagpenge
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Uddannelseshjælp

Du skal ikke selv betale til den obligatoriske pensionsordning. Din ydelse vil stadig være den samme, du vil blot få et ekstra beløb, der bliver indbetalt til den obligatoriske pensionsordning. Bidraget indbetales til ATP og bliver en del af din ATP Livslang Pension. Du får udbetalt pensionen, når du får folkepension.

Læs mere om obligatorisk pension på borger.dk/atp