Selvbetjening og tidsbestilling

Afskedigelser

Står din virksomhed overfor at skulle afskedige medarbejdere? Så tilbyder Jobcenter Erhverv hjælp til at undersøge alternative muligheder eller hjælp til varslingsindsatsen.

Ikon afskedigelser

Arbejdsfordeling


Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsfordeling vil sige, at de berørte medarbejderes arbejde fordeles anderledes, hvis der i en periode ikke er arbejde nok, og at arbejdstiden derfor nedsættes.

Kun dagpengeberettigede medarbejdere kan komme på arbejdsfordeling.

Varsling ved større afskedigelser

Varslingsindsatsen er den hjælp, din virksomheder kan få via jobcentret, når der skal varsles større afskedigelser.

Det regionale arbejdsmarkedsråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Siden 2009 har beskæftigelsesministeren som forsøg givet tilladelse til, at alle jobcentre kan sætte ind med en varslingsindsats i virksomheder med mindst 20 ansatte og afskedigelsen omfatter mindst 50 %.