Selvbetjening og tidsbestilling

Uddannelse og opkvalificering

Hos Jobcenter Erhverv har vi mange muligheder for at hjælpe dig og dine medarbejdere med uddannelse og opkvalificering. Læs mere om vores forskellige tilbud.

Tag en ledig jobkandidat i virksomhedspraktik og få mulighed for at vurdere og opkvalificere en potentiel medarbejder.

Du kan få en jobkandidat i virksomhedspraktik, inden du beslutter, om du fortsætter ansættelsen - enten som løntilskud eller fast job. Samtidig bliver jobkandidaten opkvalificeret og får erfaring, som fungerer som springbræt til et fast job - i din eller en anden virksomhed.

Det praktiske

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden.

Er der behov for kurser inden kandidaten starter i virksomhedspraktik, tilrettelægger vi den nødvendige opkvalificering i samarbejde med dig.

Varighed

For dagpengemodtagere er perioden typisk fire uger. 

For nyuddannede er der mulighed for otte ugers praktik.

For andre typer af ledige jobkandidater uden erhvervserfaring og lang ledighed kan perioden være op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Hvordan får jeg en virksomhedspraktikant?

Hvis du ikke selv har en kandidat, hjælper vi dig med at finde den rette. Kontakt os hos Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 alle hverdage mellem 8-16.

Har du selv fundet en kandidat, du ønsker at få i virksomhedspraktik, skal du ansøge om at oprette virksomhedspraktikken på VITAS. Se vejledning.

Virksomhedspraktikken må først begynde, når den er godkendt af kandidatens jobcenter.

Krav

Du kan ikke oprette virksomhedspraktik for en ledig, som senest har været ansat i din virksomhed.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud og i virksomhedspraktik

Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Stillingen skal være egnet til, at kandidaten efterfølgende kan ansættes på normale vilkår.

Når du ansætter ledige kandidater, kan du få tilskud til opkvalificering. På den måde bliver kandidater opkvalificeret, så de matcher dine jobkrav. Det udvider ansøgerfeltet til din ledige stilling.

Du kan få tilskud til alle former for opkvalificering. Det kan for eksempel være kurser i hygiejne, truckcertifikat, IT-kurser eller sprogundervisning. 

Hvem kan få tilskud til opkvalificering?

Kandidater, som har været ledig i 12 måneder, kan få tilskud til opkvalificering. Er kandidaten under 30 år, er det kun 6 måneder.

Der er ikke et krav til perioden for ledighed for kandidater, der får sygedagpenge, førtidspension eller revaliderinsgydelse eller nyuddannede kandidater med handicap.

Sådan gør du

Kontakt os hos Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 alle hverdage mellem 8-16, så hjælper vi dig med at finde kandidater eller få søgt tilskud til opkvalificering, hvis du selv har fundet en kandidat.

Betingelser

Opkvalificeringen skal ligge ud over normal oplæring.

I må ikke modtage løntilskud eller andre ydelser til den ansatte.

Du kan få tilskud til vikarer, mens dine medarbejdere er på efteruddannelse.

Du kan ansætte en eller flere ledige som vikarer i op til 6 måneder og få tilskud til vikarernes løn, hvis en eller flere af dine medarbejdere skal på lønnet efteruddannelse. Det kaldes jobrotation.

Alle dine medarbejdere kan deltage i jobrotation - undtagen dem med lange videregående uddannelser

Tilskud

Du skal betale sædvanlig løn til medarbejderen på efteruddannelse og overenskomstmæssig eller sædvanlig gældende løn til vikaren.

Betingelser

 • Vikaren I ansætter, skal have været ledig i mindst 6 måneder.
 • Vikaren skal løse de samme opgaver, som den faste medarbejder løser
 • Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge

Sådan gør du

Kontakt os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 alle hverdage mellem 8-16, så hjælper vi dig med at planlægge jobrotationen i samarbejde med dig og de relevante uddannelsesinstitutioner. Vi hjælper også med at finde vikarer til din virksomhed.

Du kan sikre din virksomhed faglært arbejdskraft ved at ansætte en voksenlærling og samtidig få tilskud til lønnen.

Du kan ansætte en kandidat i voksenlærlingen, som enten er:

 • ufaglært og uden uddannelse
 • uddannet, men uddannelsen er ikke brugt i 5 år
 • uddannet og ledig i mere end 6 måneder (under 30 år) eller 9 måneder (fyldt 30 år)
 • er faglært og ledig i mere end 6 måneder 

Tilskud til løn

Tilskuddet til en voksenlærling varierer. Det afhænger af kandidatens uddannelsesbaggrund og evt. ledighed. Du skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte indenfor faget. I skoleperioderne kan du søge tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Du kan få tilskud i op til to år. Hvis personen er under 30 år og ledig, er det i op til fire år.

Sådan gør du

Din virksomhed skal være godkendt til at uddanne lærlinge. Er din virksomhed ikke godkendt, eller er du i tvivl kontakt nærmeste erhvervsskole.

Når din virksomhed er godkendt, skal du:

 1. Udfylde en uddannelsesaftale med kandidaten, som du vil ansætte som voksenlærling
 2. Ansøge om tilskud til voksenlærlinge. Hent ansøgning.
  Ansøgning skal sendes senest 1 måned efter uddannelsen er begyndt. Den underskrevne uddannelsesaftale sender du sammen med ansøgningsskemaet.
 3. Når du har fået godkendt tilskud til voksenlærling, skal du månedligt anmode om udbetaling af løntilskud.
 4. Søg tilskud til skoleperioderne fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Vi hjælper dig

Du er altid velkommen til at ringe til os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 alle hverdage mellem 8-16, hvis du vil høre mere om voksenlærlinge eller har spørgsmål.
Vi finder også gerne egnede kandidater til din virksomhed, og hjælper dig med at søge tilskud. 

Læs mere om reglerne for voksenlærling.