Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald Affalds- og Ressourceplan 2021-2026

Affalds- og Ressourceplan 2021-2026

Byrådet har vedtaget en Affalds- og Ressourceplan for Silkeborg Kommune. Planen gælder for 2021-2026.

Affalds- og Ressourceplanen har visionen ”Affald er også ressourcer” og har 5 overordnede temaer.

  1. Cirkulær affaldshåndtering – vi vil forhindre at ressourcer, der kan genanvendes i værdikæden, igen og igen ender som affald
  2. Byggeri og erhvervsaffald – vi vil motivere virksomheder til at sætte fokus på deres ressourceforbrug og til at øge deres genbrug og genanvendelse
  3. Samskabelse og kommunikation – vi vil fremme bevidstheden om at reducere, genbruge og genanvende vores affald
  4. Silkeborg Kommune som virksomhed – vi vil selv gå forrest og forbygge affald og sætte fokus på genanvendelse i kommunens institutioner og virksomheder
  5. Jordhåndtering – vi vil gøre det nemmere at genanvende overskudsjord.

Efter vedtagelsen af Affalds- og Ressourceplanen er arbejdes der fortsat med at opdatere affaldsregulativerne for både private husholdninger og erhverv. Regulativ for husholdningsaffald blev godkendt af Byrådet i juni 2022. Det nye affaldsregulativ for erhverv forventes at træde i kraft i starten af 2023.

Her kan du se de gældende affaldsregulativer

 
Team Energi og Ressourcer
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje