Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald Bål og afbrænding

Bål og afbrænding

Du må ikke brænde dit affald af - Se reglerne for bål nedenfor.

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Disse anlæg har den nødvendige rensning af røgen. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrændingen.

Du kan se i Silkeborg Kommunes affaldsregulativer, hvordan du skal skaffe dig af med dit forbrændingsegnede affald.

Se Silkeborg Kommunes affaldsregulativer

Hyggebål og Sankt Hansbål

Det er tilladt at have hyggebål, spejderbål og lignende, hvor du afbrænder rent og tørt træ på en bålplads, og du må afbrænde rent og tørt træ og grene i brændeovne og fastbrændselsfyr.

Du må ikke brænde haveaffald af. Haveaffald er f.eks. friske grene og blade, hækafklip, græs og lignende.

Til Sankt Hans er der dog en undtagelse, så der må du gerne brænde haveaffald af, når du overholder afstandskravene. Dem kan du finde nedenfor.

Når du brænder bål, må det ikke have karakter af affaldsbortskaffelse, og det må ikke være til gene for dine omgivelser.

Afbrænding af affald fra skovbrug, læhegn og naturpleje

Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove, når det sker som en del af den almindelige skovdrift.  Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 meter.

Du må brænde grenaffald fra læhegn af i perioden fra 1. november til 1. marts. Gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter må brænde haveaffaldslignende affald af. Afbrænding må kun ske på egen grund, og kun hvis det er i landzone og udenfor landsbyafgrænsningen. 

Inden afbrænding bedes du kontakte:

Midtjysk Brand og Redning
Tlf: 89 70 35 99

Find info om afstandskrav mm hos Midtjysk Brand og Redning på mjbr.dk

Team Energi og Ressourcer
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje