Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Økonomisk hjælp Befordringsgodtgørelse til jobsamtale

Befordringsgodtgørelse til jobsamtale

Beskæftigelseslovgivningen giver mulighed for, at du kan få udbetalt tilskud til befordring (transport), når du er ledig, og skal deltage i en jobsamtale. Jobcenter Silkeborg har fastsat betingelserne for tilskud.

Hvem kan søge?

Alle ledige, som bor (har folkeregisteradresse) i Silkeborg Kommune.

Hvad er betingelserne for at få tilskud?

  • Du har minimum tre timers transport i alt tur/retur i bil mellem din bolig og virksomhedens adresse, hvor du skal til jobsamtale
  • Jobsamtalen er til et job med løntilskud eller et almindeligt job/fleksjob
  • Jobsamtalen foregår i Danmark
  • Jobbet er ikke indenfor en branche, hvor der er mangel på arbejdskraft. Hvis du har en jobprofil, der er stor mangel på i Region Midt, kan jobcenteret ikke yde økonomisk støtte til transporten. Hvilke kvalifikationer og jobprofiler det mere præcist handler om, kan du undersøge på Arbejdsmarkedsbalancens hjemmeside (se nederst på denne side)

Hvad kan du få tilskud til?

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få det fulde beløb dækket til det billigste offentlige transportmiddel eller efter statens lave kilometertakst, hvis du kører i bil. Dog maks. 1000 kr. i alt pr. rejse/jobsamtale.

Du kan ikke få tilskud, hvis udgiften til kørsel helt eller delvis bliver dækket på anden vis. Det kan fx være, hvis virksomheden, du er til samtale hos, betaler for transporten.

Hvordan ansøger du?

Du sender en kort ansøgning til din sagsbehandler og vedlægger skriftlig dokumentation for indkaldelse til jobsamtalen (eks. brev eller mail), virksomhedens adresse og evt. billetter.

Ansøgningen sendes som sikkerpost via borger.dk med att.: sagsbehandlers navn.

Din ansøgning skal sendes senest 14 dage efter, du har deltaget i jobsamtalen.

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)

§ 17. For at fremme beskæftigelse og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet kan jobcenteret tilbyde økonomisk støtte til jobsøgende og arbejdsgivere til gennemførelse af særlige aktiviteter, der medvirker til, at jobsøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter og støtte, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder eller jobsøgende med særlige kvalifikationer eller behov, og befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lign

Arbejdsmarkedsbalancens hjemmeside

Se Kvalifikationer og jobprofiler på arbejdsmarkedsbalancen.dk. Indtast den stilling det drejer sig om, og derefter Region Midt som geografisk område i søgefelterne.

Så kan du se, hvordan jobmulighederne er.

Gå til arbejdsmarkedsbalancen.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje