Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Økonomisk hjælp Socialt frikort

Socialt frikort

Det sociale frikort giver dig, der har særlige sociale problemer mulighed for at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads.

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde i virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten trækkes fra forsørgelsesydelser. Det kan være ydelser som fx kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal give dig som udsat borger i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber samt bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at få virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Der er ikke krav til hvor ofte, hvor meget og hvor du vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Du er i målgruppen for det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

Fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning for at deltage i ordningen, at du hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år. Desuden skal du opfylde opholdskravet for ret til uddannelses hjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til dig.

Sådan fungerer et social frikort

 1. Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet
 2. Du retter henvendelse til enten:
  • Socialafdelingen: Søvej 3, 2. sal, 8600; via mail til: voksenraadgivning@silkeborg.dk eller på telefon 23249728.
  • Beskæftigelsesafdelingen: Ydelse i Borgerservice på Søvej 1 (mandag, tirsdag og fredag mellem 10-14 og torsdag mellem 13-17) eller på telefon 89702012 (mandag, tirsdag og fredag mellem 10-14 og torsdag mellem 10-17)
 3. Du kan også udfylde ansøgningen her på siden og søg om socialt frikort
 4. Du finder selv et job eller får hjælp fra jobcenteret
 5. Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort.

Find mere information på socialstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret eller Socialafdelingen på ovenstående telefonnumre.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje