Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Ungeguiden Ungeguiden 13-17 år Uddannelsesvejledning i grundskolen

Uddannelsesvejledning i grundskolen

Fra slutningen af 7. klasse eller begyndelsen af 8. klasse vil du modtage vejledning af din skoles uddannelsesvejleder. Vejledningen er en vigtig del af udskolingen, og den foregår i tæt samarbejde med dig, dine forældre og skolens lærere. Du vil opleve, at skolen og uddannelsesvejledningen arbejder tæt sammen i forhold til mange aktiviteter i 8.-10. klasse.

Uddannelsesvejledningen lægger op til, at du reflekterer over dine kompetencer, interesser og muligheder, og vejledningen vil derfor medvirke til, at du bliver klar til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejledningen betyder, at du får et kendskab til og en forståelse af uddannelsessystemet. Desuden byder vejledningen på en række aktiviteter (f.eks. introduktionskurser, brobygning og praktik).

Du bliver præsenteret for både kollektiv og gruppebaseret vejledning. Hvis du er ikke-uddannelsesparat, bliver du desuden tilbudt individuel vejledning og eventuelt supplerende aktiviteter.

Hver skole har en uddannelsesvejleder, som typisk er en dag om ugen på skolen. Uddannelsesvejlederen står til rådighed for elever, forældre og lærere i forbindelse med din skolegang og vej til ungdomsuddannelse. Du og dine forældre kan kontakte uddannelsesvejlederen på skolen og via telefon, mail eller AULA/intranet.

Vejledning i grundskolen

Du bliver præsenteret for kollektiv vejledning i din klasse inden for følgende områder:

 • Præsentation af vejledningsområdet
 • Uddannelsessystemet
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Forberedelse- og efterbehandling af introduktionskurser

Du vil desuden deltage i følgende aktiviteter:

 • Individuelle eller gruppebaserede samtaler
 • Introduktionskurser
 • Kloge Hænder (virksomhedsbesøg)
 • Fyraftensmøde med dine forældre
 • Løbende opdatering af studievalgsportfolio

Du bliver præsenteret for kollektiv vejledning i din klasse inden for følgende områder:

 • Information om ungdomsuddannelser
 • Forberedelse og efterbehandling af praktik
 • Forberedelse og efterbehandling af eventuel brobygning
 • Tilmelding til 10. kl. / ungdomsuddannelse via optagelse.dk

Du vil desuden deltage i følgende aktiviteter:

 • Gruppebaserede samtaler
 • Brobygning (frivillig)
 • Praktik (frivillig)
 • Løbende opdatering af studievalgsportfolio

Du bliver præsenteret for kollektiv vejledning i din klasse inden for følgende områder:

 • Information om ungdomsuddannelser
 • Forberedelse og efterbehandling af brobygning
 • Tilmelding til ungdomsuddannelse via optagelse.dk

Du vil desuden deltage i følgende aktiviteter:

 • Individuelle eller gruppebaserede samtaler
 • Brobygning
 • Uddannelsesmesse
 • Løbende opdatering af studievalgsportfolio

Introduktionskurser og brobygning

Alle elever i 8. klasse skal på introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Kurserne varer som udgangspunkt fem dage. Du skal besøge to uddannelsessteder – to dage på den ene ungdomsuddannelse og tre på den anden. I tiden op til introduktionskurserne vil dine lærere og uddannelsesvejlederen informere dig om og forberede dig til kurserne.

Når du vælger introduktionskurser, skal du vælge mindst én erhvervsuddannelse (EUD/EUX) eller ét erhvervsgymnasium (HHX/HTX). Derudover kan du frit vælge introduktionskursus.

På introforløbene får du en lang række oplevelser:

 • Du møder dagligdagen på uddannelsen.
 • Du deltager i den faglige undervisning.
 • Du gør dig dine egne erfaringer.
 • Du møder andre studerende.
 • Du får kendskab til de muligheder, uddannelsen vil give dig senere.

Introduktionsforløbene foregår typisk i foråret. På introduktionskurserne vil du møde elever fra 8. klasse fra andre skoler.

Du tilmelder dig introkurser og brobygning via Uno Ung på ung.unoung.dk/.

I 9. klasse har du mulighed for at tilmelde dig et eller flere brobygningsforløb af 2-3 dages varighed på ungdomsuddannelserne.

Brobygningsforløbene er primært rettet mod de unge, som blev erklæret ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, samt de unge, der er uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Din uddannelsesvejleder hjælper dig med tilmeldingen til brobygningsforløb.

Brobygningsforløbene vil typisk foregå i efteråret.

Du tilmelder dig introkurser og brobygning via Uno Ung på ung.unoung.dk/.

I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i brobygningsforløb svarende til en uge, og der vil som oftest være tale om forløb på to eller tre dage.

Din uddannelsesvejleder hjælper dig med tilmeldingen til brobygningsforløb.

Brobygningsforløbene vil typisk foregå i efteråret.

Du tilmelder dig introkurser og brobygning via Uno Ung på ung.unoung.dk/.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en vurdering af, om du er parat til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at at du bliver støttet med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse samt i overgangen til ungdomsuddannelse, hvis du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat. Din uddannelsesvejleder og dine lærere vil informere dig nærmere om processen i begyndelsen af 8. klasse.

Skolen skal informere dig og dine forældre om resultatet af UPV'en skriftligt med begrundelse og forklaring af videre forløb. Ved den første vurdering i 8. klasse gælder det alle unge, og ved de efterfølgende vurderinger er det alene de unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere typer af ungdomsuddannelser, der skal have en skriftlig, begrundet besked.

Du og dine forældre kan tilgå din uddannelsesparathed på Uno Ung.

Hvis du vil læse mere om kriterierne, som ligger til grund for uddannelsesparathedsvurderingen, kan du læse mere her.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på en særlig indsats, læs mere om det her.

Læs mere om adgangskrav til EUD og adgangskrav til GYM.

Ungeguiden
Beskæftigelsesafdelingen Papirfabrikken 18A 8600 Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstider:

Ungeguiden flytter på Drewsensvej i sommerferien.

Fra mandag d. 8. juli til og med fredag d. 26. juli (uge 28, 29, og 30) rykker Ungeguiden ind på Jobcentret på Drewsensvej 60.

Modtagelsen er fortsat åben 08.30-12.00 i perioden.

Alle vores workshops og Åben Rådgivning holder ferie i perioden.

Hvordan kan jeg melde mig ledig?

For at kunne modtage Uddannelseshjælp, skal du først melde dig ledig. Det skal du gøre ved at møde personligt op i Ungeguidens Modtagelse.

Modtagelsens åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-12.00

Hvis du ønsker at søge ydelse, efter du har meldt dig ledig i Modtagelsen, foregår det via jobnet.dk eller borger.dk.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje