Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Ungeguiden Ungeguiden 18-29 år Uddannelsesvejledning for unge 18-24 år

Uddannelsesvejledning for unge 18-24 år

Ungeguiden tilbyder fysisk og virtuel vejledning, hjælp med viden om de forskellige ungdomsuddannelser, hjælp med afklaring omkring dit uddannelsesvalg og hjælp med at skabe et overblik over andre relevante tilbud.

Her på siden har vi samlet nogle brugbare links om uddannelser, uddannelseshjælp og vejledning.

Find din uddannelsesvejleder via Uno Ung

Brugbare links om uddannelse og vejledning

Se alle offentligt anerkendte uddannelser

På ug.dk finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, dvs. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser, samt information, der relaterer sig til forhold omkring dét at tage en uddannelse. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række jobs og karriereveje.

Find ug.dk her.

Få inspirations- og vejledningsværktøjer

ug.dk giver dig mulighed for på egen hånd at finde svar på faktuelle spørgsmål om uddannelse og job eller at hente inspiration og støtte til uddannelsesvalget ved at bruge hjemmesidens inspirations- og vejledningsværktøjer.

Find ug.dk her.

Få eVejledning 

UddannelsesGuiden omfatter desuden e-vejledning, som tilbyder en række digitale vejledningstilbud, blandt andet chat, webinarer og skype. Du kan benytte tilbuddene, hvis du har brug for information, inspiration eller støtte i valg af uddannelse og erhverv.

Find uVejledning på ug.dk her.

TH. LANGS HF & VUC

SOSU Østjylland

Silkeborg Gymnasium

College360 (EUD/EUX, HTX, HHX)

FGU Midtjylland

Du kan søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse via optagelse.dk.

De forskellige ungdomsuddannelser har forskellige muligheder for at støtte dig. Dette kan du læse mere om på ungdomsuddannelsernes hjemmeside, og du kan altid kontakte din uddannelsesvejleder, hvis du vil høre mere om støttemuligheder.

Hvis der er brug for en samtale inden start på ungdomsuddannelsen, vil din uddannelsesvejleder lave en aftale om et møde på ungdomsuddannelsen.

Der er også mulighed for at søge ungdomsuddannelse i andre kommuner. Spørg din uddannelsesvejleder om disse ungdomsuddannelser.

Læs mere om adgangskrav til EUD og adgangskrav til GYM.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.
Læs mere om FGU i Silkeborg.

Kontakt din vejleder, hvis du gerne vil vide mere eller hvis du overvejer at begynde på FGU.
Du finder din vejleder på ung.unoung.dk.

Har du gennemført en ungdomsuddannelse og har brug for vejledning om videregående uddannelse, så kontakt Studievalg Østjylland.

Find Studievalg Østjylland her.

Højskoler

På hojskolerne.dk kan du læse mere om højskoler og finde en liste over højskoler.

Find hojskolerne.dk her.

TAMU

En TAMU-uddannelse giver dig mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Kontakt din uddannelsesvejleder for at finde ud af, om du kan være i målgruppen for denne uddannelse.

Læs mere om TAMU på tamu.dk.

Praktik

Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse, er der mulighed for at komme i ulønnet praktik. Kontakt din vejleder for at høre mere.

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der studerer. SU-loven giver dig mulighed for at:

  • få stipendium (det vi kalder ”SU”)
  • optage SU-lån
  • tjene penge ved siden af SU (fribeløb) - uden at betale SU tilbage

Læs mere om, hvordan du søger, takster, lån mm på su.dk.

Ungeguiden
Beskæftigelsesafdelingen Papirfabrikken 18A 8600 Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstider:

Særlige åbningstider

-

Hvordan kan jeg melde mig ledig?

For at kunne modtage Uddannelseshjælp, skal du først melde dig ledig. Det skal du gøre ved at møde personligt op i Ungeguidens Modtagelse.

Modtagelsens åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-12.00

Hvis du ønsker at søge ydelse, efter du har meldt dig ledig i Modtagelsen, foregår det via jobnet.dk eller borger.dk.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje