Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Problemer i dagtilbud eller skole Mobning

Mobning

Det er de voksne, som har ansvaret for at stoppe mobning. Oplever dit barn drilleri eller mobning, så tal med de voksne omkring barnet i skolen eller daginstitutionen.

Mit barn bliver mobbet af nogle andre børn

Selv om skoler og institutioner er lovmæssigt forpligtede til at forebygge og håndtere mobning kan mobning opstå. Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene. Hvis dit barn bliver mobbet i sit dagtilbud eller sin skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. I dagtilbud skal I sammen få ideer til, hvad personalet kan gøre for at stoppe mobningen – og at det indarbejdes i den daglige pædagogik.  I skolen skal skolens ledelse udarbejde en handlingsplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysning om problemerne.

Mit barn mobber et andet barn

Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene.

Hvis dit barn deltager i mobning af et andet barn i dets dagtilbud eller skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. I dagtilbud skal I sammen få ideer til, hvad personalet kan gøre for at ændre den kultur i børnefællesskabet, som skaber grobund for mobning. Skolen er forpligtet til at forebygge mobning jf. lovgivningen, læs nedenfor.

Antimobbestrategi for folkeskolerne

Alle danske skoler er lovmæssigt forpligtede til at forebygge og håndtere mobning.  Den enkelte skole har derfor udarbejdet en antimobbestrategi i samarbejde med skolebestyrelsen.

Læs hele lovteksten LBK nr. 316 af 05/04/2017.

Se nedenfor Klagevejledning til forældre vedr. mobning, inkl. skemaer.

Læs mere om tegn på mobning, forebyggelse og gode råd i situationen

Flere organisationer beskæftiger sig med mobning – herunder også om, hvordan man som forælder skal håndtere de digitale medier:

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)
Børne- og Undervisningsministeriets side om trivsel og undervisningsmiljø
Red barnet
Børns vilkår

Klagevejledning til forældre vedr. mobning

Alle danske skoler er lovmæssigt forpligtede til at forebygge og håndtere mobning. Den enkelte skole har derfor udarbejdet en antimobbestrategi i samarbejde med skolebestyrelsen.

En del af antimobbestrategien er en beskrivelse af, hvordan klager fra forældre skal håndteres.

Læs hele lovteksten her: LBK nr. 316 af 05/04/2017

Godkendt august 2019, revideret juli 2021. EMN-2017-04583

Forældremyndighedsindehavere eller elever har krav på at blive informeret om klageadgang, hvis de ikke er enige i skolens håndtering af en mobbesag.

Information om klageadgang skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Læs mere på dcum.dk om klageinstans mod mobning for forældre og elever

Handleplan i forbindelse med mobbesag, udfyldes i fællesskab mellem skole og hjem (Word-fil)

Klagevejledning og -skema til forældremyndighedsindehavere (Word-fil)

Begge skemaer åbnes og gemmes på egen pc. Husk at de efter udfyldelsen indeholder personfølsomme oplysninger, så de skal sendes via Aula eller E-boks.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje