Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Bo i Silkeborg For boligejere Lån til betaling af tilslutningsbidrag

Lån til betaling af tilslutningsbidrag

Som boligejer kan du låne til tilslutningsbidrag, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

OBS: lån til betaling af ejendomsskat overgår til SKAT

Fra 1. januar 2024 overgår opgaven vedr. Lån til betaling af ejendomsskat til SKAT. 

Hvis du ønsker at søge om lån til betaling af ejendomsskat, skal du søge via SKAT.dk Tast Selv – Boligskattelån. Det kan du gøre fra 15. november 2023.

Læs mere om overgangen til SKAT på vurderingsportalen.dk - siden bliver opdateret i løbet af efteråret:

Gå til vurderingsportalen.dk og læs om de nye boligskatteregler

Lån til betaling af tilslutningsbidrag

Opgaven med lån til betaling af tilslutningsbidrag forbliver i kommunen, og kan ansøges som hidtil via linkene her på siden. 

Læs mere om lån til betaling af tilslutningsbidrag :

For at blive godkendt til et lån til betaling af tilslutningsbidrag, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal være boligejer eller din ægtefælle/samlever, skal eje fast ejendom her i Silkeborg Kommune.
 • Der skal være friværdi i boligen indenfor den offentlige ejendomsvurdering.

Derudover skal følgende være opfyldt for den, der ejer boligen:

 • Du skal modtage efterløn – eller
 • Du være fyldt 65 år – eller
 • Du får udbetalt pension efter lov om social pension eller delpension

 • Til betaling af tilslutningsbidrag til vand, varme, naturgas og vej, hvis der er tilslutningspligt
 • Til betaling af tilslutningsbidrag til vand, varme, naturgas og vej, uden tilslutningspligt, hvis ejeren modtager fuldt pensionstillæg samt opfylder formuegrænsen for at kunne modtage diverse helbredstillæg
 • Til betaling af udgifter forbundet med påbud om kloakarbejde, herunder også tilslutningsbidrag med/uden tilslutningspligt

 • Der skal være friværdi i boligen i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering.
 • Ejeren eller ægtefælle/samlever må ikke modtage boligydelse samtidig med at modtage lån til betaling af tilslutningsbidrag.

 • Du skal betale renter af lånet
 • I 2023 er renten 1,53 % (rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før)
 • Når du skal betale lånet tilbage, gives et rentenedslag på de renter, der er løbet på efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget var 33 % i 2011. Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage når:

 • Boligen bliver solgt
 • Ved ejerens død. Efterlevende ægtefælle/samlever kan herefter normalt overtage lånet.

 • Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev i boligen
 • Kommunen betaler tinglysningsafgiften
Kontakt
Regnskab og Rådgivning Økonomi- og IT-staben Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje