Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Bo i Silkeborg Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab, skal du fremadrettet deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året kan Folketinget tildele statsborgerskab til borgere i Danmark. Hvis du ansøger om statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. Det er borgmesteren der forestår grundlovsceremonien i Silkeborg Kommune.

Næste grundlovsceremoni holdes mandag den 8. april 2024. Du kan først tilmelde dig ceremonien, når du har modtaget et brev fra Indfødsretskontoret, Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor du bliver opfordret dig til at tilmelde dig en grundlovsceremoni. Du kan kun deltage i en grundlovsceremoni i Silkeborg Kommune, hvis du bor i kommunen.

Tilmelding til grundlovsceremoni skal ske ved at udfylde og sende tilmeldingsformularen senest fredag den 15. marts 2024.  

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af følgende:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i ovenstående nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med behandling af dit statsborgerskab. Blanketten hedder ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”.

Borgmesterkontoret
Henna Bøgedal
 
 

Har du spørgsmål om grundlovsceremonien? Så er du velkommen til at kontakte borgmesterkontoret.

Lovgivning om grundlovsceremonier

Vil du vide mere om grundlovsceremonier?

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje