Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byg i Silkeborg Opkøb af ejendomme

Opkøb af ejendomme

Silkeborg Kommune opkøber ejendomme til udvikling i områder hvor det er relevant til kommunale formål eller byudvikling.

Det er Silkeborg Kommunes overordnede mål at påtage sig en forsyningsrolle i områder med stor efterspørgsel, og hvor omsætningshastigheden er størst. Der kan undtagelsesvis opkøbes i andre områder, når særlige forhold hindrer privat udnyttelse / realisering og når en kommunal interesse kan begrunde særlig understøtning.

Hvis du ejer en ejendom du ønsker Silkeborg Kommune køber, skal du henvende dig skriftligt via mail.

Du kan her se hvad du skal sende med:

  • En beskrivelse, der præcist fortæller hvilken ejendom, der er tale om – oplys gerne ejendommens matrikelnumre.
  • En begrundelse for hvorfor du mener Silkeborg Kommune skal overtage ejendommen
  • Et begrundet prisforslag
  • Et kortbilag, hvorpå ejendommen er indtegnet
  • Oplysning om ejendommen indenfor det sidste år har været forsøgt solgt via ejendomsmægler

Sagsforløb

Ejendomme foretager i første omgang en umiddelbar vurdering af om ejendommen kan have kommunal interesse i kraft af at være omfattet af en lokalplan eller kommuneplanen.

Hvis ejendommen hverken er omfattet af lokalplan eller kommuneplan, har den som udgangspunkt ikke nogen aktuel kommunal interesse.

Er ejendommen derimod omfattet af en lokalplan sendes henvendelsen i intern høring blandt de relevante afdelinger i kommunen. Og hvis der viser sig at være en aktuel interesse for at kommunen erhverver din ejendom tager Ejendomme kontakt til dig med henblik på en dialog om vilkårene for en handel. Når forhandlingerne er kommet så langt, at der er udarbejdet et udkast til købsaftale skal den godkendes af Byrådet.

Er ejendommen kun omfattet af kommuneplanen undersøger Ejendomme dels om der er en lokalplan på vej for området og dels tidsperspektivet for om området kunne blive udpeget til et kommunalt udviklingsområde, hvor kommunen ejer, byggemodner og udstykker grunde til hhv. erhverv, boliger og offentligt formål.

Viser det sig at ejendommen ikke har kommunal interesse vil du få skriftligt svar herom. 

Ejendomsstaben
Ejendomme køb/salg Østergade 1 8600 Silkeborg
 
 

grundsalg@silkeborg.dk

Kontaktpersoner:

Maiken Andersen:
61346572

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje