Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger BUS's vedtægter

BUS's vedtægter

Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Silkeborg, BUS

§ 1. Sammensætning.

 • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Silkeborg kommune (herefter forkortet BUS) består af 1 repræsentant fra hver enhed af følgende organisationer, såfremt de har enheder i kommunen:
 • Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Frivilligt Drenge og Pige-Forbund - FDF, De grønne pigespejdere, KFUMSpejderne i Danmark.
 • Disse seks organisationer udgør grundstammen i BUS. For at andre organisationer kan optages i BUS kræves, at de af de seks landssamråds-organisationer, der er med i BUS, er enige herom.

§ 2. Navn.

 • Det fulde, formelle navn er “Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Silkeborg kommune. I daglig tale bruges navnet “BUS”.

§ 3. Formål.

 • BUS har til formål at fremme samarbejdet mellem de tilsluttede organisationer, hvor der opnås administrative, arbejdsmæssige eller økonomiske fordele.
 • BUS skal fungere som et mødested for erfaringsudveksling og diskussion af forhold, der har betydning for medlemsorganisationerne.

§ 4. Arbejdsopgaver.

 • At følge udviklingen i kommunen, således at de tilsluttede organisationer til enhver tid er orienteret om lovgivning, administrative bestemmelser, udviklingen på relevante områder i samfundet m.v., og om fornødent - såfremt der er enighed herom - tage politiske initiativer tilgavn for Samrådets organisationer gennem fælles optræden overfor offentlige myndigheder og andre organisationer.
 • At finde personer - sammen med andre organisationer - til Folkeoplysningsudvalg og andre relevante organer samt repræsentere de tilsluttede organisationer i andre sammenhænge, hvor det findes nødvendigt.
 • At løse fælles administrative opgaver foranlediget af formålet.

§ 5. Forretningsorden.

 • BUS fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Økonomi.

 • Til retslig og økonomisk at forpligte BUS kræves underskrift af formand og kasserer. 
 • Kassereren fremlægger revideres regnskab på det første møde i efterfølgende kalenderår.

§ 6. Vedtægter.

 • Ændring af disse vedtægter kræver enstemmighed blandt fremmødte repræsentanter.

§ 7. Opløsning og udmeldelse

 • Udmeldelse af BUS skal ske via skriftlig henvendelse fra medlemsorganisa-tionen til formanden for BUS. Organisationen medtager ingen af BUS’s aktiver.
 • Samrådets opløsning sker i kraft af en konsensus beslutning.
 • Ved BUS’s opløsning fordeles nettoformue efter medlemsorganisationernes gennemsnitlige medlemstal over de seneste 3 år, med mindre der i enighed træffes beslutning om at lade eventuelle overskydende midler gå til andet børne- og ungearbejde i Silkeborg kommune.

Vedtaget på møde i BUS, mandag den 18. februar 2002. Senest ændret på mødet den 6. september 2006

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje