Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Lokaletilskud til egne eller lejede foreningslokaler

Lokaletilskud til egne eller lejede foreningslokaler

I henhold til Folkeoplysningsloven gives tilskud til godkendte foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps og andre som bygger på aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger, der har egne lokaler eller lejer private lokaler eller har lejrpladser til aktiviteter primært for børn og unge under 25 år kan søge om lokaletilskud.

Silkeborg Kommune giver tilskud som flg:

Generelt:

65 % uden fradrag for medlemmer over 25 år

Undtagelser:

Der gives tilskud på 65 % med fradrag for medlemmer over 25 år til flg:

Aktiviteter/klubber:

Ridning, Motorcykel, Billard, Bowling, Flyvning, Sejlsport, Skydning, Bueskydning, Firmasport, Fiskeri, Golf, Linedans, Fitness og Løbe- og Triathlon aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer samt ledere - og instruktører over 25 år indgår ikke i beregningen.

Hvad gives der lokaletilskud til?

Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

 1. renter af prioritetsgæld og bidrag (ikke afdrag)
 2. skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 3. udgifter til almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer og nyanskaffelser)
 4. varme- og el-udgifter, rengøring samt evt. fornødent tilsyn
 5. eventuelle leje- eller fremlejeindtægter, herunder forpagtningsafgifter fratrækkes inden der beregnes lokaletilskud

Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

 1. det aftalte lejebeløb
 2. afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn

Tilskud ydes maximalt ud fra aktivitetstimetal x de timesatser, der fremgår af loven og den årlige budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening.

For tilskud til ridehaller og rytterstuer gælder særlige regler (ligesom der ikke gives tilskud til stalde)

Nye lokaleudgifter

Det anbefales, at foreningen tager kontakt til Kultur- og Borgerserviceafdelingen inden der indgås ny lejekontrakt, optages lån eller lignende. Både for rådgivning og vurdering af mulighederne for tilskud, så foreningen kender dette, inden den forpligter sig.

Ligeledes skal foreningen rette henvendelse til Kultur- og Borgerserviceafdelingen inden den forpligter sig til væsentlige merudgifter - også engangsudgifter - til eksempelvis vedligeholdelse, tilbygning m.v.

Normalt skal ansøgninger om tilskud til nye lokaleudgifter behandles af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. Foreningen skal derfor henvende sig i god tid.

Afslag kan gives i flg. tilfælde:

Silkeborg kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale.

Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger:

 • Fra nye foreninger
 • Om nye lokaler
 • Om udvidelse af timetal
 • Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

Silkeborg Kommune kan undlade at give tilskud til driftsudgifter til:

 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
 • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen.
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen.
 • Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Silkeborg Kommune kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere
eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.

Silkeborg kommune kan nedsætte tilskuddet hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.

Ansøgningsskemaer:

Der søges for et helt regnskabsår ad gangen umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsskemaet finder du på hjemmesiden.

Foreninger der har behov for a conto lokaletilskud kan søge om dette. Vi sender budgetskemaet hvert år i december måned til foreninger, der tidligere har fået a conto lokaletilskud. Andre foreninger kan rekvirere det ved at henvende sig til Kultur og Fritid.

Frist for ansøgning om udbetaling af a conto lokaletilskud er primo januar.

For mere info

Læs mere om hvem du kan kontakte for spørgsmål og hvordan du søger om tilskud

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje