Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for medlemstilskud

Retningslinjer for medlemstilskud

Retningslinjer for: Aktivitetstilskud (medlemstilskud)
Godkendt dato: 14. april 2009

Formålet

Formålet er at yde støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år, således at foreninger der gør en særlig indsats for børn og unge ydes et tilskud.

Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 18 år.

Aktivitetstilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Forudsætning for at få tilskud

 • at foreningen er godkendt under Folkeoplysningsloven i Silkeborg Kommune.
 • at foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.
 • at medlemmerne er under 25 år.

Der ydes også tilskud til medlemmer under 25 år, som er bosiddende uden for Silkeborg Kommune.

Særlig tilskud ydes til:

Fysisk og psykisk handicappede under 40 år. Der ydes den høje takst.

Ansøgningsfrist

 • Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgningsskemaet er den 1. april.
 • Ansøgningsskemaet udsendes i december måned til foreninger og kan fås ved
 • henvendelse til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.
 • Ansøgninger der ikke er modtaget inden fristens udløb, kommer ikke til udbetaling.

Taksten

Taksten fastsættes i forbindelse med den årlige budgetbehandling.

Udbetaling

 • Tilskuddet udbetales den 15. maj til foreningens nemkonto.
 • Tilskuddet kan ikke overstige kontingent/egen betaling.
 • Nye foreninger kan få tilskud med virkning fra godkendelsesdatoen. Tilskuddet udbetales i forhold til godkendelsesdatoen.
 • Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol for dokumentation, regnskab m.m.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

For mere info

Læs mere om hvem du kan kontakte for spørgsmål og hvordan du søger om tilskud

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje