Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for Silkeborg Kommunes Kompetencepulje

Retningslinjer for Silkeborg Kommunes Kompetencepulje

Kompetencepuljen har til formål at udvikle og løfte kompetenceniveauet hos talentfulde idrætstrænere i Silkeborg Kommune. Målet er, at det skaber fastholdelse af trænerkompetencer samt sikrer bedre rammer for talentudvikling i Silkeborg Kommunes idrætsforeninger.

Hvem kan søge

Kompetencepuljen er prioriteret til eliteSilkeborgs satsnings- og indsatsklubber, men kan søges af alle idrætsforeninger i Silkeborg Kommune, der har dygtige og ambitiøse trænere i foreningen.

Professionelle klubber kan dog ikke ansøge kompetencepuljen.

Kompetencepuljen giver årligt tilskud til op til 5 trænere i op til tre år med et maksimalt tilskudsbeløb på 15.000 kr. i løbet af den tilskudsberettigede periode.

Modtagelse af tilskud fra kompetencepuljen er betinget af, at man som træner indgår en uddannelsesaftale med eliteSilkeborg og en idrætsforening i Silkeborg Kommune for den periode, som uddannelsen varer.

Ved tilskud fra kompetencepuljen er det ikke muligt at ansøge Silkeborg Kommunes uddannelses- og kursuspulje.

Gennemføres uddannelsen ikke, eller skifter træneren til en anden forening udenfor Silkeborg Kommunes talentudviklingsmiljø, inden uddannelsen er færdiggjort, bortfalder tilskuddet.

Puljen giver tilskud til

  • Uddannelser på højt nationalt niveau indenfor sin respektive idrætsgren.

Ansøgende idrætsforeninger kan indstille en eller flere igangværende eller forestående trænere til kompetencepuljen, og udvælgelsen af tilskudsberettigede trænere foretages af eliteSilkeborgs forretningsudvalg, som udgøres af repræsentanter fra Silkeborg Kommune og eliteSilkeborgs administration og bestyrelse.

Støtten udbetales til den ansøgende forening. Foreningen kan søge om udbetaling af et a conto beløb ved uddannelsens start. Restbeløbet udbetales efter uddannelsens afslutning, og så snart Silkeborg Kommune har modtaget en slutopgørelse fra foreningen. 

For mere info

Læs mere om hvem du kan kontakte for spørgsmål og hvordan du søger om tilskud

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje