Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer

Retningslinjer for tilskud til offentlige kunst- og kulturarrangementer

Retningslinjer for: De frie kulturelle midler
Godkendt af: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Godkendt dato: 6.11.2023

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af kommunal støtte til offentlige kunst-, og kulturarrangementet. Beløbet kaldes ”De frie kulturelle midler”. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget kan i det enkelte regnskabsår beslutte at øremærke en del af De frie kulturelle midler til særlige tiltag, f.eks. udvikling af kunst- og kulturlivet, internationale samarbejder og lignende. Ved øremærkning af midler til særlige tiltag eller enkeltstående initiativer konsulteres Kulturrådet. 

Formålet med ”De kulturelle frie midler”

Formålet med De fire kulturelle midler er et ønske om at understøtte det aktive, initiativrige og nyskabende kulturliv i Silkeborg Kommune. 

Med bevilling af kommunalt tilskud ønsker Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget at

 • Støtte aktiviteter, der giver borgerne mulighed for at udfolde sig skabende og kreativt i samvær med andre
 • Støtte kunst- og kulturoplevelser, der tiltrækker og udfordrer såvel kommunens borgere som gæster udefra
 • Støtte lokale kunstprojekter i det offentlige rum med afsæt i kommunens kunststrategi ”Tænk kunsten ind”
 • Støtte initiativer om bidrager til udviklingen af kulturlivet
 • Støtte kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet
 • Støtte smalle kulturudbud og eksperimenterende kunst
 • Støtte initiativer, der søger at tiltrække et større og bredere publikum
 • Støtte initiativer, der styrker formidlingen af kulturtilbud
 • Støtte samarbejdsprojekter mellem vækstlag og professionelle kunstnere eller kulturinstitutioner
 • Støtte initiativer, der åbner mulighed for at sende kunstnere til udlandet og invitere kunstnere hertil. 

Målet er, at så mange borgere som muligt i Silkeborg Kommune får mulighed for at opleve og deltage i de støttede kulturarrangementer. 

Eksempler på kunst- og kulturarrangementer, som der kan gives tilskud til 

Der kan bevilges tilskud til 

 • Koncerter
 • Musicals
 • Festivaler
 • Kunstudstillinger
 • Teaterforestillinger
 • Danseforestillinger
 • Filmprojekter
 • Bogudgifter
 • KODAafgifter 

Andre kunst- og kulturarrangementer, der medvirker til opfyldelsen af retningslinjernes formål. 

Der ydes blandt andet ikke støtte til byfester og andre arrangementer uden et kunstnerisk eller kulturelt indhold. 

Vilkår for støtte 

 • Arrangementet foregår i Silkeborg Kommune
 • Arrangementer/initiativer skal som udgangspunkt være ikke-kommercielle. Det betyder, at arrangører hovedsagelig er foreninger eller almennyttige fonde.
 • Arrangementet/initiativet skal være med offentlig adgang
 • Markedsføringsindsatsen skal sikre offentlighedens kendskab til arrangementet
 • Det skal fremgå i PR materiale, at Silkeborg Kommune støtter arrangementet 
 • Bevillinger er altid et-årige og følger kalenderåret
 • Kultur- og Borgerserviceafdelingen skal informeres, hvis der sker ændringer i det planlagte arrangement
 • Efter afholdt arrangement indsendes et regnskab til Kultur- og Borgerserviceafdelingen som forudsætning for udbetaling af støtte
 • Efter arrangementet kan Kultur- og Borgerserviceafdelingen forlange en redegørelse for arrangementets gennemførelse
 • Puljen dækker ikke over allerede afholdte udgifter. Det er i denne forbindelse tidspunktet for politisk behandling af ansøgningen, der er skæringsdato. 

Bevilling af støtte

Støtten bevilges som en direkte tilskud ved arrangementer med eller uden entrébetaling. 

Det kommunale tilskud gives ikke til opbygning af egenkapital, men til sikring af gennemførelse af arrangementet. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget kan undtagelsesvist benytte puljen til aktivt af igangsætte et kulturelt initiativ eller give økonomisk opbakning til et eksisterende initiativ. 

Behandling af ansøgning

Ansøgninger under 10.000 kr. behandles administrativt i Kultur- og Borgerserviceafdelingen med en løbende ansøgningsfrist og en behandlingstid på 14 dage. 

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles seks gange årligt i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget med udtalelse fra Silkeborg Kulturråd og indstilling fra Kultur- og Borgerservicechefen. 

Ansøgninger, som ikke opfyldes retningslinjernes formål, behandles ikke i Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og vil modtage et administrativt afslag. 

Retningslinjer for konkrete tilskudsområder

Retningslinjer for kommunal honorarstøtte til rytmiske musikforeningers koncerter 

 • Honorarstøtte bevilges under forudsætning af, at Statens Kunstfond bevilger tilskud
 • Silkeborg Kommunes honorartilskud pr. musiker pr. koncert svarer til satsen på statens tilskud
 • Statens Kunstfonds regnskabs- og revisionsinstruks følges 

Retningslinjer for tilskud til bogudgivelser 

 • Der er tale om lokalhistorie/samfundsdokumentation, der har almen interesse, og som ikke tidligere er beskrevet
 • Der foreligger manuskript klar til udgivelse
 • Der er tale om en ikke-kommerciel udgivelse
 • Der foreligger et budget for bogudgivelsen
 • Der kan max. bevilges et tilskud på 10.000 kr.
 • Der afleveres 5-10 eksemplarer til Silkeborg Kommune
 • Udtalelse fra lederen af Lokalhistorisk Arkiv foreligger
 • Det vurderes, om udgivelsen bør være i digital form. 

Retningslinjer og ansøgningsformular tages op til revidering årligt med input fra Silkeborg Kulturråd og godkendelse fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje