Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Søg om godkendelse af forening under folkeoplysningsloven

Søg om godkendelse af forening under folkeoplysningsloven

En forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan f.eks. være idræt, spejder, politiske og andre aktiviteter. For at blive godkendt skal foreningens vedtægter kunne opfylde nedennævnte punkter:  

 • have formuleret et formål
 • være hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • være demokratisk opbygget
 • foreningen må ikke oprettes og drives i kommercielt øjemed. Eventuelle overskud der opstår gennem deltagerbetaling skal tilfalde foreningen og anvendes indenfor folkeoplysningslovens område
 • indeholde bestemmelser om valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • oplysninger om regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • indeholde bestemmelser om medlemskab
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • indeholde bestemmelser om tegningsret for foreningen
 • indeholde bestemmelser for vedtægtsændringer
 • indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør 


Udfyld formularen for at ansøge:

Alle felter markeret med '*' er påkrævet

Foreningen

Skriv navnet på foreningen. Feltet er påkrævet Skriv adresse på foreningen Feltet er påkrævet Skriv foreningens postnummer og by Feltet er påkrævet Skriv foreningens e-mailadresse. Det skal være en gyldig email som følger mønsteret xxx@domæne.dk Skriv foreningens formål som angivet i vedtægten. Feltet er påkrævet Skriv hvilke aktiviteter foreningen har og planlægger at tilbyde. Feltet er påkrævet

Bestyrelsens sammensætning

Skriv navn på formand Feltet er påkrævet Skriv formandens mobilnummer Feltet er påkrævet Skriv formandens e-mail Det skal være en gyldig email som følger mønsteret xxx@domæne.dk Skriv navn på kasserer Feltet er påkrævet Skriv kasserens mobilnummer Feltet er påkrævet Skriv e-mail på kasser Feltet er påkrævet Skriv navnene på minimum 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer, som hverken er formand eller kasserer. Feltet er påkrævet Skriv hvilke bestyrelsesmedlemmer, der har tegningsret for foreningen som angivet i vedtægterne. Feltet er påkrævet

Regnskab og revision

Skriv hvilken regnskabsperiode foreningen har - f.eks. 1.1 til 31.12. Feltet er påkrævet

Foreningens regnskab revideres af:

Vedhæft fil

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje