Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Forsamlingshuse

Forsamlingshuse

Forsamlingshuse i Silkeborg Kommune har mulighed for at søge om forskellige tilskud, og foreninger har mulighed for at søge om tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene.

Oversigt over forsamlingshuse i Silkeborg Kommune

Asklev Forsamlingshus
Sepstrupvej 51 
8653 Them

Frederiksdal Forsamlingshus
Frederiksdalvej 68
8620 Kjellerup

Funder Kirkeby Forsamlingshus
Skærskovvej 12A 
8600 Silkeborg

Gjessø Forsamlingshus
Gl. Skolebakkevej 28 
8600 Silkeborg

Gødvad Forsamlingshus
Østre Højmarksvej 49 
8600 Silkeborg

Hjøllund Forsamlingshus
Vejlevej 15 
7362 Hampen

Kragelund Forsamlingshus
Engesvangvej 4 
8600 Silkeborg

Lemming Sogns Forsamlingshus
Lemming Skolevej 10B 
8632 Lemming

Linå Forsamlingshus
Linå Bygade 5 
8600 Silkeborg

Mausing Forsamlingshus
Dalbakkevej 6 
8620 Kjellerup

Nørskovlund Forsamlingshus
Nørskovlundvej 33
8620 Kjellerup

Resenbrohuset
Skellerupvej 14
8600 Silkeborg

Salten Borgerhus
Frisholmvej 3A 
8653 Them

Salten Skov Forsamlingshus
Ryvej 22 
8653 Them

Sejling Forsamlingshus
Ebstrupvej 6, Sejling 
8600 Silkeborg

Sejs/Svejbæk Multihuset
Julsøvej 126
8600 Silkeborg

Serup Forsamlingshus
Serup Tinghøjvej 2 
8632 Lemming

Sinding Forsamlingshus
Sinding Hovvej 39
8600 Silkeborg

Sjørslev-Demstrup Sognegård
Sognegårdsvej 41, Sjørslev
8620 Kjellerup

Skovhuset i Fårvang
Hedevej 1
8882 Fårvang

Sorring Borger- og Kulturhus 
Hovedgaden 21 
8641 Sorring

Thorning Forsamlingshus
Blichersvej 35
8620 Kjellerup

Toustrup Forsamlingshus
Johannes Jensens Vej 47, Toustrup 
8641 Sorring 

Vinding Forsamlingshus
Burgårdevej 27
8654 Bryrup

Virklund Fritidscenter Borgerhuset
Paradisvej 1A
8600 Silkeborg

Vium - Hvam Kultur- og Multihus
Vilhelm Skyttes Vej 30
8620 Kjellerup

Voel Forsamlingshus
Sorringvej 26
8600 Silkeborg

Vrads Forsamlingshus
Str. Bredlundvej 3, Vrads
8654 Bryrup

Østerbording Forsamlingshus
Øster Bordingvej 63 
8600 Silkeborg

Find forsamlingshuse i hele Danmark

Tilskud til leje af og kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

For at skabe og øge de kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene i Silkeborg Kommune og styrke det lokale fællesskab i lokalsamfundene, afsætter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget årligt en pulje på ca. 75.000 kroner til dette formål.

Disse kan søge om tilskuddet

 • Forsamlingshuse
 • Foreninger eller fonde med vedtægter

Hvis I gerne vil søge om tilskud fra puljen, kan I gøre det løbende over året. I kan maksimalt få et tilskud på 7.500 kroner per aktivitet.

Ansøgningsskemaet finder I under selvbetjeningsløsningen, og I skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Retningslinjer for tilskud fra pulje til kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget giver tilskud til leje af forsamlingshuse til godkendte foreningers arrangementer og fritidsaktiviteter. Tilskuddet dækker 75 % af lejen.

For at kunne søge om tilskuddet, skal din forening være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis din forening ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor.

Godkendelse af foreninger

Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjeningsløsningen, og du skal sende det til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Hvis du vil vide mere om tilskuddet

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Tilskud til vedligehold af forsamlingshuse

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til at vedligeholde og renovere forsamlingshusene.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen informerer hvert år alle forsamlingshusene om, at I kan søge om tilskud samt om tidsfrister herfor.

For at komme i betragtning skal I sende en begrundet ansøgning, hvor I vedlægger det seneste regnskab og eventuelt tilbud på de projekter, I søger om tilskud til.

Ansøgningen og bilagene skal I sende til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

I kan søge om tilskud til alle former for vedligeholdelse og renovering, eksempelvis:

 • Energibesparende foranstaltninger
 • Handicapfaciliteter
 • Udskiftning af døre/vinduer
 • Maling af sal
 • Reparation af gulv
 • Reparation af tag

Silkeborg Kommune giver ikke tilskud til køb af inventar.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget behandler ansøgningerne, hvorefter I får skriftlig besked om udvalgets beslutning.

Hvis I vil vide mere om tilskuddet

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Tilskud forsamlingshuse og selvejende haller kan søge om

Pulje til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse.

Formål

Til og med 2024 er der i Silkeborg Kommune oprettet en pulje på 0,5 mio. kroner til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse.

Formålet med puljen er at nedbringe selvejende haller og forsamlingshuses driftsudgifter ved initiering af tiltag, der er energibesparende og dermed klimaforbedrende. Der er ikke på forhånd fastlagt krav til hvilke tiltag, der kan søges støtte til, så længe de holder sig inden for puljens formål.

Deadline

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse inklusiv budget og tidsplan
 • Forventet gevinst i forhold til energiforbrug (ekstern vurdering)

Det vil sige, at der skal foreligge en ekstern vurdering af den forventede gevinst i forhold til energiforbruget. Hver hal/forsamlingshus kan sende én ansøgning årligt, og der kan maksimalt søges om 100.000 kroner per ansøgning. Der er ingen krav om medfinansiering for at komme i betragtning til puljen.

Ansøgninger skal indsendes på mail til:

kulturogborgerservice@silkeborg.dk

Deadline for ansøgning af puljen er 1. april hvert år.

I forlængelse af ansøgningsfristen behandles ansøgningerne politisk af byrådet, hvorefter hver ansøger hurtigst muligt modtager svar.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson: Inger Henriksen 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje