Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Retningslinjer for fortrinsret til BSV i Silkeborghallerne

Retningslinjer for fortrinsret til BSV i Silkeborghallerne

Retningslinjer for: Fortrinsret til BSV i Silkeborghallerne
Godkendt dato: 7. maj 2009

Der indføres en generel fortrinsret til BSV. Det betyder, at BSV kan booke Silkeborghallerne (Hal A+B) til Ligakampe så snart kampprogrammet foreligger i august måned. Det henstilles til BSV, at så mange som mulige af BSV's kampe placeres på hverdage i lighed med hidtidig praksis. Vedrørende booking af europæiske turneringskampe bookes disse, så snart deltagelse kendes, dog med nedenstående begrænsninger.

Alle bookinger fra andre arrangører end BSV bekræftes med oplysning om denne fortrinsretsklausul.

Ovenstående fortrinsret begrænses af følgende:

  • Silkeborg Pigerne og Drengenes afholdelse af 1 DM-stævne om året samt afholdelse af Åbne Jyske Mesterskaber hvert andet år.
  • Afholdelse af andre foreningers stævner med DM-status eller højere.

Placeringen af de ovennævnte stævner aftales ved 2 årlige møder i henholdsvis maj måned, hvor terminer for DM-gymnastik stævner for et år frem kendes og i august måned, hvor BSV's liga-kampprogram foreligger.

  • Booking af arrangementer, der af Kultur- og Fritidsudvalget anses for at være lige så vigtige for Silkeborg Kommune som elitehåndbold. Eksempler herpå er: Messer og koncerter.

Der, hvor fortrinsretten kommer i anvendelse, kan et evt. allerede booket stævne eller andet arrangement anvises eller flyttes til en anden facilitet i kommunen under behørig hensyntagen til stævnets/arrangementets krav til tilskuerantal, indretning mv.

Der indføres ikke en generel varslingsfrist for en evt. flytning af et stævne/arrangement; men der tages hensyn til værtsskabsforpligtelser i det omfang, det er muligt.
Ovenstående retningslinjer administreres som hidtil under idrætsinspektørens ansvar, hvor eventuelle tvivlstilfælde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til afgørelse, herunder prioritering af udleje til formål, der af udvalget anses som værende lige så vigtige for Silkeborg Kommune som elitehåndbold.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje