Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Retningslinjer for: Tilskud til vedligeholdelse og lokaletilskud til leje af forsamlingshuse pr. 1. januar 2021
Godkendt dato: 5. oktober 2020.

Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse:

Kultur- og Fritidsudvalget godkender i forbindelse med den årlige budgetlægning en
tilskudspulje til bygningsvedligeholdelse.

Der ydes tilskud til vedligeholdelse og renovering af forsamlingshusene. Der gives ikke tilskud til inventar.

Der kan max. bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til bygningsvedligeholdelse. Ved ansøgninger under 10.000 kr. kan udvalget dispensere for retningslinjerne og dække op til det fulde beløb. Hver ansøgning vurderes særskilt med henblik på om hele det ansøgte beløb op til 10.000 kr. kan dækkes fuldt ud.

Ansøgning om tilskud indsendes hvert år til Kultur- og Fritidsafdelingen inden en udmeldt frist.
Ansøgningen vedlægges forsamlingshusets senest godkendte regnskab.

Tilskud udbetales efter dokumentation for afholdelse af de udgifter, der er bevilget tilskud til.

Lokaletilskud til leje af forsamlingshuse:

Der ydes lokaletilskud til foreningers leje af forsamlingshusene med 75 % af lejebeløbet efter
følgende regler:

  • Arrangøren skal være en forening (ikke private personer)
  • Arrangementet må ikke være kommercielt, privat eller med spiritusbevilling
  • Arrangementer må ikke være af selskabelig karakter (f.eks. fællesspisning o.l.)
  • Ved offentlige arrangementer må der ikke opkræves entre
  • Arrangementets hovedformål må ikke være spil, lotteri eller lignende
  • Øveaftener til dilettantforestillinger (dog ikke forestillingsdato) maks. tilskud på 75 % af 8.000 kr. pr. forestilling
  • Til øveaftener i folkedans, squaredance og linedance ydes tilskud med 75 % for maks. 20 øveaftener årligt.

Retningslinjer vedr. tilskud til vedligeholdelse godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 3.12.2013.

Retningslinjer vedr. lokaletilskud til leje af forsamlingshuse godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 18.1.2007 

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kulturteamet Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje