Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Retningslinjer for Elitepuljen

Retningslinjer for Elitepuljen

Puljen er målrettet ikke professionelle unge (til og med 25 år), talentfulde idrætsudøvere, der har
potentiale til at deltage i EM, VM eller OL (Worldcup1) på højeste internationale seniorniveau inden
for en 4-årig periode.
Puljen er på 150.000,- og placeres i en fond, der kan give støtte til ophold og rejseaktiviteter mv. i
forbindelse med deltagelse EM, VM eller OL (Worldcup*) på to måder: 

 1. Langsigtet støtte i form af 2000 kr. pr. måned i op til 12 måneder. Den langsigtede støtte kan
  årligt søges af op til fem udøvere, som har udsigt til deltagelse i EM, VM eller OL
  (Worldcup*).
 2. Akut støtte på op til 6000 kr. Der kan dog søges dispensation om forhøjet akut støtte til
  særlige omkostningskrævende trænings- og forberedelsesaktiviteter. Antallet af
  støttebevillinger afhænger af puljens indestående.

Udover direkte støtte til deltagelse i ovenstående aktiviteter, skal puljen også fokusere på udøvernes
sociale miljø med det formål at styrke fællesskabet og trivslen. Det sociale liv ses som en væsentlig
parameter for at udøverne er vedholdende og kan udvikle sig.

Ikke brugte midler overføres til det kommende år. Dette gælder ligeledes midler øremærket den
enkelte udøver, da aktiviteter og udgifter ikke altid er fordelt ligeligt over et år eller en periode frem
mod turneringen. Det formodes således, at der optil evt. deltagelse er et øget behov for støtte.

Støtten udbetales personligt og mod bilag for aktiviteter godkendt af eliteSilkeborg.
Støtte til sociale miljøer kan søges direkte af eliteSilkeborg.

* Hvis Worldcup er det højest rangerede seniorkonkurrence indenfor diciplinen.

Kriterier for godkendelse lyder:

 • Træningslejr/ophold eller konkurrence i forbundsregi, der ikke er fuldt dækket økonomisk af
  klub eller forbund.
 • Øvrige udgifter forbundet med deltagelse i EM, VM og OL eksempelvis rejse- eller
  boligudgifter, supplerende undervisning, special træning mv.
 • At forbundet bekræfter talentets potentiale, deltagelse samt leverer budget på aktiviteter
  frem mod deltagelse.
 • At eliteSilkeborg og Silkeborg Kommune kan benytte udøverens immaterielle rettigheder, så
  længe det ikke er i konflikt med udøverens igangværende sponsoraftaler, gældende
  regelsæt i konkurrenceregi samt forbundets retningslinjer.
 • At der på vedlagte bilag fremgår type af udgift samt støttebeløb fra klub og forbund samt
  nettoprisen.
 • At udøveren, eller en gruppe af udøvere, indgår i et socialt miljø, der har fokus på at styrke
  fællesskabet og trivslen.

Der ydes ikke støtte til:

 • Der støttes ikke indkøb af udstyr
 • Der støttes ikke til forbundsansatte

Ansøgning sker via formular på eliteSilkeborgs hjemmeside. Den længerevarende støtte godkendes
af eliteSilkeborgs bestyrelse. Den akutte støtte godkendes af eliteSilkeborgs forretningsudvalg.

Ansøgninger indsendes løbende og tages med på næstkommende bestyrelsesmøde eller
forretningsudvalgsmøde.

Puljen opgøres og evalueres på det årlige statusmøde mellem eliteSilkeborg og Silkeborg Kommunes
Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalg.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje