Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for aftenskoler

Tilskud for aftenskoler

Aftenskoler i Silkeborg Kommune kan søge om tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Søg om tilskud til undervisning

NB. Alle aftenskoler, der ønsker tilskud skal udfylde:

  • Erklæring om indhentelse af børneattest, som du finder under selvbetjeningsløsningen. 

Ansøgningsskemaer om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning vil I få tilsendt af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, når det er relevant. I er også til enhver tid velkomne til at kontakte os, hvis I har et aktuelt ønske om at få dem tilsendt.

Frist for at søge om tilskud er 1. november året før tilskudsåret.

Søg om lokaletilskud

Ansøgningsskemaer om lokaletilskud vil I få tilsendt af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, når det er relevant. I er også til enhver tid velkomne til at kontakte os, hvis I har et aktuelt ønske om at få dem tilsendt.

Frist for at søge om tilskud er 1. november året før tilskudsåret.

Vejledninger og retningslinjer  

Tilskud alle kan søge om

Udviklingspuljen giver tilskud til nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet i Silkeborg Kommune. Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen.

Projektet skal primært foregå i Silkeborg Kommune, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at de støttede projekter herefter vil være levedygtige og således kan indgå i en mere formel struktur i forenings- eller aftenskoleregi. 

Læs mere om Udviklingspuljen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson: Inger Henriksen 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje