Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kunst og kultur Kulturpriser

Kulturpriser

Silkeborg Kommune uddeler hvert år Kulturprisen og Årets Kulturelle Iværksætterpris til en person, gruppe, forening eller lignende, som har ydet en særlig indsats for kulturlivet i kommunen.

Kulturpriserne

Hvert år uddeler Kultur,- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommunes Kulturpris til en enkeltperson, gruppe, forening, institution eller lignende, der i særlig grad har ydet en indsats for kulturlivet i Silkeborg Kommune eller i særlig grad har gjort kommunen kendt udadtil i kulturel sammenhæng.

Der kan også uddeles Årets Kulturelle Iværksætterpris til en enkeltperson, gruppe eller forening, som i særlig grad har taget et eksperimenterende og nytænkende initiativ, som udvikler et mangfoldigt kulturliv i Silkeborg Kommune.

Der kan således blive tale om uddeling af 2 kulturpriser, når der er relevante forslag til modtager af Årets Kulturelle Iværksætterpris.

Oversigt over prismodtagere

Christian Nørgaard

Christian Nørgaard er et fyrtårn indenfor musikmiljøet i Silkeborg med sin mangeårige og opbyggelige indsats. Christian kæmper for et musikalsk og kulturelt fællesskab, der måler succes på nærvær, samvær og tilstedeværelse. Dette afspejles blandt andet i musikforeningen Muffis, som Christian stiftede tilbage i 2004, og på den succesfulde festival ’Noget Bedre’, som Christian er medstifter af.

Byens Hus Them

Byens Hus Them er et foreningsdrevet medborgerborgerhus, der huser det tidligere bibliotek. Der arrangeres blandt andet foredrag, fredagsbar for børn og voksne, byfester og kreative aktiviteter for børn. Herudover er der blevet bygget øvelokale for byens musikinteresserede og der holdes jævnligt koncerter. Foreningens fokus er, at Byens Hus er for alle, ung som gammel.

Magnus Errboe 

Magnus Errboe er opvokset med musikken og er uddannet fysisk skuespiller. Hans rødder kommer fra gruppe-og ensembleteatret. Han har etableret og grundlagt teatre, festivaler, kulturorganisationer og kulturelle byttehandler rundt omkring i Danmark og har stærke bånd til teatermiljøer her i landet og i andre europæiske lande, som arbejder med musisk og fysisk teater.

Han er i dag kunstnerisk leder af teater Hakkehuset i Lysbro, hvor han er i stand til at trække ikke ubetydelige kulturelle midler til sit teater og dermed Silkeborg Kommune.

Charlie Tambaur, Rampelys

Charlie Tambaur gør et kæmpe arbejde i bluesklubben B’sharp, som er medvirkende til at Silkeborg har et rigt og spændende musikliv.

Han har gennem årene rejst kloden rundt for at lytte til bluesmusik, få kontakt til bands, få kontakt til stjernerne og få lavet aftaler om, at de skal komme til Silkeborg og spille i B’sharp.

Charlie er utrættelig, når det gælder om at få kvalitetsblues til byen. Han bør virkelig hædres for et fantastisk godt stykke kulturelt arbejde, som er med til at markere Silkeborg.

Tommy P Nielsen

Tommy har i spidsen for Teater Magistraten utrætteligt skabt kulturtilbud både før og under Corona i Silkeborg Kommune med alt fra online-formater og friluftsperformance til teater på plejehjem og i udsatte boligområder. Senest har teatret turneret rundt til ca. 100 demens-plejecentre over det meste af landet med forestillingen ’Husker’.

Claus Friis

Claus har det seneste år holdt gang i kulturlivet med blandt andet en større koncertrække i Indelukket og flere online koncerter med foreningen Culture City Silkeborg. Claus har samlet en bred genre af koncerter i Silkeborg Kommune og delt ud af overskuddet til gavn for bl.a. Hjejlen, Krisecentret, Dansk Tråd og Metal, Magistraten, Rampelys med flere.

Hans Løkke

Hans Løkke har siden 2010 været formand for Silkeborg Teaterkreds, og i anledning af teaterkredsens 50 års jubilæum skrev han bogen »Rejsende teater i Silkeborg«, og gennem årene har han sørget for at skaffe et bredt udsnit af scenekunst til Silkeborg. Han har også over en årrække været formand for KulturSilkeborg og Silkeborg kulturråd.

Unge Stemmer

Magt, demokrati og empowerment. Det er nogle af de store begreber, som en gruppe unge har arbejdet med i projektet ”Unge stemmer”. Et projekt startet af Boligsocial Helhedsplan Silkeborg, hvor de seje unge piger har fået en masse gode oplevelser og en udvidet horisont. Projekt ”Unge Stemmer” var som udgangspunkt et demokratiprojekt i den Boligsociale Helhedsplan Silkeborg, som skulle lære en gruppe unge om, hvordan demokrati fungerer og hvad det vil sige at være en del af et demokratisk land.

Med tiden udviklede det sig til at handle lidt mere om empowerment og magt - både den officielle magt og sin indre magt, og hvad man egentlig kan gøre for at ændre, hvad man er utilfreds med i sit liv eller følelsen over at have magt over eget liv.

Ingrid Mejer Jensen – Silkeborg Kommunes kulturpris

Johan Brødsgaards motivation for tildelingen:

Om kulturprisen gælder, at den uddeles hvert år til en enkeltperson, en gruppe eller en forening eller institution, der i særlig grad har ydet en indsat for kulturlivet i Silkeborg Kommune eller i særlig grad har gjort kommunen kendt udadtil i kulturel sammenhæng.

Og dem har vi heldigvis også nogle stykker af i Silkeborg Kommune.

Årets prismodtager har gennem de sidste 18 år været krumtappen i en større festival, som har turde sætte det eksistentielle på programmet. Altså gå langt ud over blot at underholde, men også har fokus på at få skabt et rum til eftertanke, debat, skønhed latter og ikke mindst fællesskab. Fællesskab i en tid, hvor en af samfundets største trusler er ensomhed.

Og festivalen står ikke alene – med prismodtageren ved roret er kendetegnet nemlig blevet det brede samarbejde med kommunens kulturbærende institutioner, private ildsjæle og foreningslivet. Hun har på forbilledlig vis, sammen med en række andre ildsjæle, formået at inspirere, koordinere og forene tingene til en festival, som også er kendt langt udover kommunegrænsen.

I indstillingen står da også, at hun på alle måder lever op til prisens fundats om at være med til at skabe gode kulturelle oplevelser og at gøre Silkeborg kendt – også uden for kommunens grænse.

Hun har nu valgt at stoppe og lade nye kræfter komme til, men kan med stolthed se tilbage på en festival, som har udviklet sig til en fast og meget afholdt festival, som vi kan glæde os over også langt ind i fremtiden.

Rasmus Sitarz – Den kulturelle iværksætterpris

I John Bøgelund Frederiksens motivation for tildelingen lød bl.a.:

Iværksætterprisen gives til en enkeltperson, en gruppe eller en forening – og nu bliver det vigtigt – som i særlig grad har taget et eksperimenterende og nytænkende initiativ, som udvikler et mangfoldigt kulturliv i Silkeborg Kommune.

Et sted, hvor der ikke bliver eksperimenteret – et sted hvor der ikke nytænkes – og et sted hvor mangfoldighed ikke er tilstede, er simpelthen bare et kedeligt sted.

Sådan er det så heldigvis ikke her i Silkeborg. For vi har faktisk rigtig mange, som arbejder ud fra det mindset omkring at turde prøve nye formater. Og en af dem modtager nu årets Kulturelle Iværksætterpris.

I indstillingen lægges der især vægt på, at prismodtageren ikke blot har skabt sig en flot karriere, men hele tiden har fokus på, at nye unge mennesker får chancen.

Med sit konstante nærvær og sin entusiasme i sin undervisning af nye unge musikere, formår han at smitte de unge musikere med en spilleglæde, som mærkes langt ud over scenekanten.

Han er ikke deres underviser – han er deres samarbejdspartner og han formår at skabe et unikt fællesskab og sammenhold blandt de unge mennesker og han sørger for, at de kommer ud på de rigtige musikscener og får prøvet deres evner af. Og hvis der ikke er en lejlighed, så opfinder han en.

Men vi andre, som måske ikke lige er en af dem, som prismodtageren har med i øvelokalet, nyder også godt af hans ildhu med at skabe nye spændende kultur og især musikoplevelser i Silkeborg Kommune. Bl.a. ved jeg, at han har en stor andel i den spektakulære og nytænkende musikfestival, Noget Bedre.

En af hans nære samarbejdspartnere fremhæver, at om nogen så har han præcis den appeal der skal til, for at folk følger med Man støder på ham i så mange sammenhænge, så han er virkelig en værdig modtager af Årets Kulturelle Iværksætterpris.

Festival of Wonder - Silkeborg Kommunes kulturpris 2017

John Bøgelund Frederiksens motivation for tildelingen:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet sig for at tildele prisen til Festival of Wonder. Personen bag har med en fantastisk energi, meget stor professionalisme og en vanvittig passion de sidste mange år har været drivkraft bag en meget speciel begivenhed i Silkeborg.

Ja, faktisk startede denne begivenhed helt tilbage i 1986. Så kunne man jo tro, at der som årene gik også gik rutine i den. Men nej. Tværtimod.

År for år har begivenheden – eller festivalen – udviklet sig.

Festivalen har opnået stor anerkendelse både nationalt og ikke mindst internationalt.

Og den har i dén grad været et tilløbsstykke for Silkeborgs borgere, som side om side med gæster fra hele verden må kæmpe om billetter til de mange forestillinger, som festivalen leverer over 4 dage.

Selv måtte jeg gå slukøret hjem et par gange ved sidste års festival fordi jeg ikke nåede at få billet, men det lykkedes mig alligevel at nå omkring 10 forestillinger sammen med familien. Og på det personlige plan var jeg totalt begejstret over det ekstremt høje niveau, som festivalen holder.

Festivalen blive i 2017 nomineret og fik retten til at bære prædikatet Remarkable Festival under Europe for festival – et tiltag under EU.

Og under festivalen i 2017 kom endnu en pris til. Det var da lederen af festivalen fik overrakt Merete Hegner prisen for sit exceptionelle og unikke arbejde med at skabe denne festival – Festival of Wonder – Silkeborg Dukketeater Festival.

Flemming Giese - Den kulturelle iværksætterpris 2017

John Bøgelund Frederiksens motivation for tildelingen:

Der er også en masse personer uden for rampelyset - bag kulissen - og som i det mere skjulte sørger for, at vi til stadighed kan opleve vores kulturliv i en rivende udvikling.

Og det er netop en af de personer, som Årets Kulturelle Iværksætter Pris gerne vil hylde. I vedtægterne står der, at prisen kan uddeles til en enkeltperson, gruppe eller forening, som i særlig grad har taget et eksperimenterende og nytænkende initiativ, som udvikler et mangfoldigt kulturliv i Silkeborg Kommune.

Og det er netop, hvad aftenens prismodtager så ofte har gjort.

Han har i sit arbejde, med og for kulturen, et ry for at være hårdt arbejdende og kompromisløs i sine bestræbelser på at nå målet.

Han sætter overliggeren højt – meget højt. Og han formår at få alle med i de mange projekter, som han involverer sig i. Det sker hvad enten han arbejder med børnehavebørn, skoleelever voksne aktører eller professionelle samarbejdspartnere.

Han tør eksperimentere – både med sine projekter og i sin arbejdsform. Derfor har han i sin efterhånden lange karriere også søsat mange nyskabende og spektakulære projekter.

Han bliver ofte hyret ind til forskellige projekter fordi man ved, at man med ham i kulissen, når i mål med et godt resultat.

Han er måske ikke den, som man først får øje på, når en festival, et projekt eller et undervisningsforløb vises frem. Men han har stået bag, han har genereret idéer og han har været årsagen til, at det hele lykkedes.

Et rigtig godt eksempel på det, er noget, som rigtig mange af os, som er her i salen i aften oplevede sammen med resten af Danmark, da Silkeborg Kommune i november var vært for Kronprinsparrets Priser.

Den aften, lå havnen, Musikteatret og Hjejleflåden badet i det smukkeste lys til glæde for os Silkeborgensere, de dansker, som så med på TV og naturligvis Kronprinsparret.

Og det skyldtes en iderigdom kombineret med et kæmpe stort forarbejde, en masse beregninger og en innovativ tilgang til tingene. Det hele blev iscenesat og det blev styret med hård hånd af aftenens prismodtager. Aldrig har jeg set havnen så smuk.

Men det er nu ikke derfor, at han skal have prisen – men jeg syntes han fortjente rosen på en aften som i aften.

Nej, han skal have prisen fordi, han er bedste eksponent for at få tingene omkring forskellige kulturprojekter til at spille. Med sin iver og professionalisme er han en stor inspirator for rigtig mange mennesker. Han sætter ting i gang. Han genererer idéer og han får tingene gennemført. Alt sammen til stor glæde for os kulturforbrugere i Silkeborg Kommune.

Kulturprisen Orla Madsen

Han har gennem hele sit liv både støttet og været en del af sport- og kulturlivet i Silkeborg Kommune. Han slår gerne selv tonen an på guitar og med sang. Hvad enten det er til havnefest, regatta og mange andre arrangementer.

Vi kan også takke ham for, at vi i dag har et fodboldhold i toppen af dansk fodbold. Tilbage i firserne var han med til at skaffe sponsorer. Vi husker alle 1994, hvor han bar formandskasketten og styrede os frem til Silkeborgs eneste danske mesterskab i fodbold.

Nogle vil måske påstå, at hans store arbejde med musical Silkeborg er en forpligtelse, da han også var en af de 3 initiativtagere til Jysk Musikteater og han sidder stadig i bestyrelsen. Men sådan er det ikke for denne person, han er en fantastisk ildsjæl, der brænder for at gøre noget for byen. Som formand for musical Silkeborg har han sikret forrygende musicals år efter år.

Årets kulturelle iværksætterpris Mette Østergaard

Hun er den sprudlende og ambitiøse initiativtager til Silkeborg Classic og Opera Voce. Gennem sit store, frivillige arbejde er hun med til at åbne den klassiske musik for publikum i Silkeborg og også med til at trække internationale sangere og musikere indenfor den klassiske musik til Silkeborg.

Kulturprisen KK44 festival

KK44 festival (Festival for Kristendom og Kultur der afholdes i uge 44) modtager prisen for festivalprogrammer, som altid indeholder arrangementer, der giver stof til eftertanke, hvilket er en af kulturens fornemmeste opgaver.

I 2015 var festivallens program lavet over temaet: ”Kamp må der til!” ... For uden kamp, intet liv, og på mangfoldige måder kæmper vi. Festivallen sørger for den eksistentielle samtale på tværs - hvilket må siges at være en kamp, som hver generation må kæmpe til stadighed.

Festivalen har stor geografisk spredning og bringer kulturen ud i hele kommunen - hvilket er et af festivalens varemærker. Festivalens program er altid meget varieret, og tilgodeser et meget bredt publikum. Festivalen har skabt en fantastisk tradition i Silkeborg, en tradition der er blevet godt forankret, og som mange ser frem til.

Festivalen arbejder utrætteligt med at sætte eksistentielle dilemmaer i spil på fantastisk vis i hele vores kommune.

Årets kulturelle iværksætterpris Noget Bedre

Årets kulturelle iværksætterpris går til en af vores nye festivaler Noget Bedre.

Det er en nonprofit-festival, hvor bestyrelse, frivillige og musikere arbejder gratis med at arrangere og gennemføre 3 dage med musik og samvær.

Festivalen har haft indslag med både amatører, professionelle og upcoming musikere, der leverer koncerter af høj kvalitet. På festivalen har nye bands således fået muligheden for at komme ud til et publikum og møde andre bands, som de ellers ikke havde muligheden for - netop mødet med publikum er en forudsætning for musikeres udvikling.

Med denne festival viser Silkeborg Kommune sig som et sted, hvor unge musikere og bands har mulighed for udvikle sig. Festivalens bagmænd er på den måde med til at sætte Silkeborg på landkortet, som et sted, hvor der skabes miljøer, der udvikler musikken på den mest livgivende måde.

Noget Bedre er anderledes i sin tænkning, og både tilhørere og musikerne får en super musikoplevelse over 3 dage.

Niels Carlsen:

Niels Carlsen modtager prisen for sit store arbejde med gennem mange år med at skabe kulturoplevelser for blandt andet handicappede. Niels Carlsen er idémand og koordinator for Fest-i-vand.

Fest-i-vand har fejret 20 års jubilæum. Med en kæmpe scenografi bygget op i Them Svømmehal udviklet af forskellige kunstnere og kreative personer er Fest-i-vand et helt enestående kulturarrangement, der er tilrettelagt på de handicappedes præmisser og som tiltrækker gæster fra det meste af landet.

Niels Carlsen har også været med til at starte andre initiativer op, som for eksempel Kunstbussen.

Henrik Svenning:

Henrik Svenning modtager prisen for de professionelle for sit mangeårige arbejde i musikkens tegn i Silkeborg, hvor han er kapelmester ved nytårskoncerterne og manden bag Musical Silkeborg.

Hans betydning for musiklivet i Silkeborg er stor. Han er en af hovedkræfterne bag Silkeborgs efterhånden traditionsrige musicals i Jysk Musikteater. Uden hans imponerende indsats ville Silkeborg ikke have opnået positionen som en af Danmarks førende musicalbyer, der trækker publikum til fra alle landsdele.

Blandt et stærkt felt af nominerede blev vinderen af Kulturprisen 2013 Iben From, leder KunstCenter Silkeborg Bad. Prisen blev overrakt ved årets nytårs- koncert i Jysk Musik- og Teaterhus 11. januar 2014.

Det var en meget glad og beæret Iben From, som modtog Kulturprisen 2013. Med bemærkningen om, at hun er stolt over nu at indgå i kulturprismodtageres Hall of Fame modtog hun blomster, diplom og et stort velfortjent applaus fra et feststemt publikum.

I begrundelsen lød det blandt andet:

Iben From har siden Kunstcenter Silkeborg Bad åbnede i 1998 været en dynamisk chef for centret. Hun har taget initiativ til en perlerække af udstillinger, der på et højt fagligt niveau har vist ny dansk og udenlandsk kunst.

Med Iben From i spidsen er det lykkedes at slå Kunstcenter Silkeborg Bads navn fast i store dele af den danske kunstscene.

Hun er samtidig altid åben for samarbejde med andre lokale initiativer og projekter. Dukketeaterfestivalen, KK44, Museum Jorn, Uddannelsesinstitutioner, foreninger og grupper er faste samarbejdspartnere og det afspejler sig i de mange tilbud, som Kunstcenter Silkeborg Bad byder på.

De øvrige nominerede til Kulturprisen 2013 var Fotoklubben Focus og Fest-i-vand.

Thorningegnens Friluftsspil og en lokal ildsjæl ved navn Jonas Risvig blev lørdag hædret for deres bidrag til kulturlivet i Silkeborg Kommune.

Festlighederne foregik i forbindelse med Nytårskoncerten i Jysk Musik og Teaterhus, og som noget specielt fik Kulturprisen 2012 to vindere.

Prisen, der udgør 5000 kr., gives til foreninger, institutioner, grupper eller enkeltpersoner, der har gjort noget særligt for kulturlivet i Silkeborg Kommune.

Friluftsspil på højt niveau
Foreningen ”Thorningegnens Friluftsspil” modtog prisen, fordi de i de senere år har bragt friluftsspillene op på et højt kunstnerisk niveau igennem samarbejdet mellem professionelle og amatører.

Thorningegnens Friluftsspil, der første gang opførte friluftsspil i 1989, har som formål at skabe de bedst mulige rammer for opførelse af amatørteater. Siden 2003 har foreningen med hjælp fra over 100 frivillige kræfter formået at få opført et årligt friluftsspil.

19-årig ildsjæl
Den anden vinder af Kulturprisen 2012 blev den 19-årige Jonas Risvig der går i 3.g. på Silkeborg Gymnasium. Han får prisen efter at have ydet en ihærdig og omfangsrig indsats for kulturen i Silkeborg Kommune – i særdeleshed for ungekulturen.

Der kan nævnes en lang række koncerter, kulturelle netværksmøder, musikvideoer, film, undervisning og performances, som Jonas Risvig har været involveret i – og desuden er han involveret i et kommende samarbejde mellem Riverboat og Nygade Hopper, som er et forsøg på at få flere unge til jazzfestival i Silkeborg.

Spændende forslag
Ud over de to vindere var også 4-kløveret i Vrads nomineret til prisen, og herudover har Kultur- og Fritidsudvalget i år modtaget en masse flotte og kreative bud, der peger på 15 forskellige kandidater, som alle har inspireret og gjort en særlig indsats.
Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne sige tak for den store indsats og de flotte forslag.

Silkeborg Kommunes Kulturpris 2011 blev tildelt foreningen "Kulturstafetten" i forbindelse med Nytårskoncerten 14. januar 2012.

Kulturstafetten har i en årrække stået bag et alsidigt udbud af kulturelle aktiviteter af høj kvalitet i den sydlige del af kommunen.
Foreningen sikrer et varieret udbud af musik- og kulturudbud og har et stort og voksende publikum ikke blot fra nærområdet men fra hele Silkeborg og udover kommunegrænsen.
Foreningens arrangementer gennemføres af frivillige i tæt samarbejde med Toftebjerg Medborgerhus, hvor de fleste af arrangementerne holdes. 

Se Kulturstafettens hjemmeside

Silkeborg Kommunes Kulturpris 2010 gik til Steffen Juul Hansen - en aktiv og synlig medspiller i kulturlivets udvikling gennem mange år.

Steffen Juul Hansen har fået prisen for at yde en stor indsats i arbejdet med gennemførelse og udvikling af Riverboat Jazz Festival år efter år.
Siden 2002 har han været leder af Riverboat Sekretariatet - en opgave, som han er ved at overdrage, mens han fortsætter som ansvarlig for festivalens musikalske indhold.

Prisen blev overrakt af kulturudvalgsformand Steen Vindum i forbindelse med Nytårskoncerten 2011.

Formanden for Silkeborg Teaterkreds John- B. Hahn har fået Silkeborg Kommunes Kulturpris 2009.

Prisen, der blev overrakt på Silkeborg Museum den 9. december, gives til "Mr. Teater" John-B. Hahn for hans lange og utrættelige engagement i byens teaterliv.

Ved prisoverrækkelsen sagde Kultur- og Fritidsudvalgsformand Jørn Rye Rasmussen blandt andet:
"Hvis jeg skal prøve at begrunde, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget – i stor enighed og uden tøven – besluttede sig, som I vil høre om lidt, så kan der siges rigtig mange ting.
Jeg har nævnt hans store kærlighed til det, han beskæftiger sig med. Der kunne også bruges ord som vedholdenhed, stædighed, gå-på-mod og optimisme, - altså en aldrig svigtende tro på, at ”det er vigtigt, det her”.

Og jeg kunne også sige, at han i en bestemt periode udviste stor tålmodighed, nemlig i den periode, hvor vi gik fra de knirkende stole i den gamle teatersal på Torvet til de bløde stole i det nye Musik & Teaterhus. I en længere periode var aktiviteterne – eller man skulle måske snarere sige: forestillingerne – sat på vågeblus.
Nu kører de i så højt gear som vel aldrig før. Vi har altid haft et rigt teaterliv i Silkeborg. Store turnerende forestillinger med de bedste skuespillere har vi set. Og efter flytningen til Jysk Musik & Teaterhus er faciliteterne også helt i top. Om det så er det, der har inspireret årets prismodtager til at starte en børneteaterkreds, skal jeg lade være usagt.

Det kan bare konstateres, at her i Silkeborg har vi nu en Teaterkreds, som hen over året viser en lang række teaterforestillinger af høj kvalitet. Og at den samme Teaterkreds har fået etableret et fantastisk flot teatertilbud til børn.

Rigtig mange mennesker er glade for de gode teatertilbud. Vi ved godt, at der er en bestyrelse bag Silkeborg Teaterkreds. Og der er også en del frivillige, der giver en hånd med. Men det er vist almindelig kendt blandt de fleste silkeborgensere, at ”Mr. Teater” i Silkeborg er John-B. Hahn.

John, vi vil gerne bede dig modtage Silkeborg kommunes kulturpris for 2009. For mange gode teateroplevelser, for aldrig svigtende optimisme og tro på, at det kan lykkes – og fordi du i den grad lever op til prisens fundats."

Med prisen følger 5.000 kroner.

Niels Kaas fra Silkeborg Musik- og Teaterensemble og Nick Sangill fra Raggapak fik Silkeborg Kommunes Kulturpris 2008.

Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg var i gavehumør, da Silkeborg Kommunes Kulturpris 2008 blev uddelt tirsdag den 9. december på Den Kreative Skole.
I stedet for som vanligt at uddele én pris blev der i år fundet to modtagere, der efter en ekstraordinær indsats for kulturen i kommunen havde gjort sig fortjent til et skulderklap.
Derfor var der både priser og hæder til Silkeborg Musik- og Teaterensemble og til Nick Sangill fra Raggapak, der står for at arrangere Silkeborg Reggae Festival.

Silkeborg Musik- og Teaterensemble fik prisen for med opsætningen af "My Fair Lady" at have løftet musicalgenren i Silkeborg op på et meget højt niveau - baseret på en enestående blanding af amatører og professionelle kræfter både på og bag scenen.

Nick Sangill fra Raggapak fik prisen for at stå bag et meget utraditionelt arrangement, der har sat Silkeborg på det kulturelle landkort i en genre, der ellers ikke normalt trækker de store overskrifter herhjemme. Silkeborg Reggae Festival er en nichefestival, som nu tre år itræk har haft held med at trække både publikum og internationale topnavne til scenen i skoven ved Them.

Komponist og orkesterleder Hans Holm blev årets modtager af Silkeborg Kommunes Kulturpris 2007.

Hans Holm har gennem en menneskealder været med til at sætte sit præg på musiklivet i Silkeborg og nærmeste omegn.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget sagde ved overrækkelsen:
Prisen går til en person, som i det, der nærmest må kaldes en ”menneskealder” har sat sit musikalske præg på alt og alle i Silkeborg og en meget stor omegn. Som i ordets bedste betydning opfattes som en institution i store dele af musiklivet. Et fyrtårn der blinker. En ildsjæl der brænder for musik – og musik i mange forskellige afskygninger og genrer. For voksne og for børn. Som dirigent – som orkesterleder – som komponist.

Prismodtageren er faktisk temmelig gammel – specielt i forhold til hvor barnligt glad han altid er, når han beskæftiger sig med musik. Hans gode humør er et andet af hans kendemærker.

Han har lavet en masse forskellige ting, siden han for 40 år siden blev uddannet som lærer. Han har arbejdet på Th. Lang, på Silkeborg Højskole, været leder af Musikskolen i Them. Man kan nogle gange møde ham som frivillig i Vrads købmandshandel. Og så er han i øvrigt utrolig produktiv – ofte i et fantastisk fint samarbejde med sin kone.

Jeg har det selv sådan, at jeg synes Hans Holm har været her altid. Og man bliver altid glad, når man overværer hans glæde og dygtighed og store kreativitet. I aften får han Silkeborg kommunes kulturpris for 2007 – og det har han så inderligt fortjent!”

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Kontaktperson: Nina Mølgård Knappe Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje