Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Fredninger Dispensation fra en fredning

Dispensation fra en fredning

Vil du ændre på noget i et fredet område? Så skal du først søge om dispensation.

Hvad kræver dispensation?

Hvis din ejendom er omfattet af en fredning, indeholder fredningskendelsen i tingbogen nærmere bestemmelser om, hvad der er tilladt.

Fredningsnævnet kan give dispensation fra bestemmelserne, hvis dit projekt er i overensstemmelse med fredningens formål.

Hvordan ansøger du?

  • Send din ansøgning til Natur og Miljø, gerne pr. e-mail. Vi undersøger, om ansøgningen er i strid med andre lovområder end fredningen. Er den ikke det, sender vi ansøgningen videre til Fredningsnævnet.
  • Hvis der er behov for det, vil Fredningsnævnet komme og kigge nærmere på stedet og drøfte projektet med dig og eventuelle andre parter. 
  • Fredningsnævnet beslutter derefter, om du kan få dispensation. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger.

Vejledende kort over fredede områder i Silkeborg Kommune

Kort over fredede områder

Link

Læs mere om klagereglerne på Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje