Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub SFO og klub

SFO og klub

Alle skoler i kommunen tilbyder SFO og klub fra 0. til og med 6. klasse med aktiviteter i trygge og sociale fællesskaber. Skolens SFO og klub har forskellige moduler og åbningstider, som du kan finde på den enkelte skoles hjemmeside.

Alle skoler har en SFO og en klub tilknyttet.

Hvis dit barn går i SFO eller klub, er det på barnets skole.

Hvis dit barn af en eller anden grund, skal gå i en anden skoles SFO eller klub, skal skolen søge om det via Skoleafdelingen.

Transport mellem skole og SFO eller klub betales ikke af kommunen.

Indmeldelse og ændring af modul

Indmeldelse og modulændring op i tid i SFO eller klub kan ske fra dag til dag.

Modulændring ned i tid sker med en måneds varsel til den 15. eller sidste i måneden. Første dag i det nye mindre modul vil derfor altid være den 1. eller den 16. i måneden.

Udmeldelse

Udmeldelse af SFO/Klub sker ikke automatisk ved skoleskift til anden folkeskole, privatskole eller skole i anden kommune. Dette skal du gøre digitalt gennem vores selvbetjeningsløsning NemPlads. Det er dit eget ansvar at melde barnet ind og ud af SFO/klub samt at ændre moduler.

Udmeldelse sker med en måneds varsel pr. den 15. eller sidste dag i måneden

Gå til Nemplads for at melde barnet ud

Socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads

Ifølge § 50, stk. 2 i Folkeskoleloven kan et barn få hel eller delvis friplads af socialpædagogiske årsager på baggrund af en individuel vurdering. Til grund for ansøgningen om socialpædagogisk friplads kan være, at barnet:

  • ikke i tilstrækkelig grad mestrer det danske sprog
  • ikke socialiseres tilstrækkeligt i hjemmet
  • lever under vanskelige opvækstforhold hos psykisk syge eller alkoholiserede forældre

Ansøgning

Det er SFO/klub personalet, sagsbehandler eller andre fagpersoner, der udfylder et ansøgningsskema om socialpædagogisk friplads og sender indstillingen til Skoleafdelingens pædagogiske konsulent. I kan som forældre tilføje kommentarer til ansøgningen. I skal være bekendt med, hvad der står i ansøgningen.

På baggrund af ansøgningen, skal den pædagogiske konsulent jf. bekendtgørelsen foretage en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation. Ved tildelingen af socialpædagogisk friplads, kan der ydes hel eller delvis friplads.

Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Det er forældrenes ansvar at søge om den.

Hvornår stopper tilskuddet?

Socialpædagogisk friplads bevilges normalt for et år af gangen. Bevillingen bliver revurderet en gang årligt. Et barn får således ikke nødvendigvis bevilliget en friplads i samtlige de år, barnet går i SFO/klub.

Hvordan får jeg besked?

Din ansøgning behandles i Skoleafdelingen. Senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget, vil du få svar.

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er indmeldt i SFO/klub af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Der skal altså ikke laves en ansøgning fra forældrene.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling der resterer, efter den er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50%

Ved tildeling vil der altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation.

Inden bevilling af behandlingsmæssig friplads, skal der søges om økonomisk fripladstilskud. Det er forældrenes ansvar at søge om den.

Kontakt dit barns SFO/klub, hvis du ønsker at vide mere.

Kontakt
Pladsanvisning og Tilskud Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Personlig fremmøde:

Efter forudgående aftale

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje