Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Uddannelse og forskning Silkeborg Uddannelsesforening

Silkeborg Uddannelsesforening

Silkeborg Kommune er allerede kendt som en attraktiv uddannelsesby i hele landet, og sådan skal det også være i fremtiden.

Silkeborg Uddannelsesforening arbejder for, at kommunen også i fremtiden vil være kendt for sine mange uddannelsesmuligheder. De er med til at udvikle og fremme uddannelserne i Silkeborg, og det gør de bl.a. ved at

 • styrke samarbejdet mellem de forskellige uddannelser.
 • styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelserne.
 • sikre et stærkt samarbejde mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, så overgangene bliver så gode som mulige.
 • komme med gode råd og forslag til, hvordan Silkeborg kan få flere unge til at begynde og fuldføre en uddannelse.

Samarbejdet skal både sikre, at virksomhederne i fremtiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at borgerne har gode uddannelsesmuligheder. Det kan samtidig være med til at skabe et aktivt og spændende kultur-, fritids- og byliv.

Mission og vision

Foreningens mission er, at understøtte borgernes, erhvervslivets og den offentlige sektors adgang til viden og kompetence, som matcher fremtidens samfund. 

Foreningens vision er, at være omdrejningspunkt for dialog og samarbejde om udvikling af Silkeborg som uddannelsesby, der har øje for globalisering, innovation, kreativitet og oplevelsesøkonomi.  

Indsatsområde

Området har høj prioritet hos Silkeborg Kommune, hvor Uddannelse og Forskning er et indsatsområde. Derfor har kommunen en samarbejdsaftale med AU og på decentralt niveau med VIA.

Baggrund

Foreningen blev til efter en undersøgelse i 2000, der undersøgte Silkeborg-områdets uddannelsesmiljø. Senere blev foreningen slået sammen med Silkeborg Uddannelsesråd, der i dag er et netværk i foreningen.

Medlemmer

De 20 medlemmer er:

 • Silkeborg Kommune
 • Silkeborg Teknisk Skole
 • Handelsskolen Silkeborg
 • Silkeborg Produktionshøjskole
 • Sprogcenter Midt
 • AOF
 • Læreruddannelsen i Silkeborg, Silkeborg Seminarium, VIA University College
 • Silkeborg Gymnasium
 • Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
 • TH. Langs HF og VUC
 • erhvervSilkeborg
 • Silkeborg Højskole
 • Silkeborgskolen
 • Silkeborg Ungdomsskole
 • Performers House
 • Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, VIA University College
 • Campus Silkeborg, VIA UC
 • Lystruphave Efterskole
 • Erhvervsakademi Dania
 • Lysbro Uddannelsescenter

De forskellige institutioner er repræsenteret ved den øverste administrative leder.

Samarbejdsaftaler

Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har i mange år haft et godt samarbejde.

Læs om samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet (PDF)

Udover den overordnede samarbejdsaftale er der også indgået delaftaler om Folkesundhed med Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og om 0-18 års området med Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, VIA University College og ARTS, Aarhus Universitet.

Projekter

Silkeborg Uddannelsesforening vil videreudvikle Silkeborg som uddannelsesby. Foreningen vil sikre de gode rammer både på uddannelserne, men også "rundt om". Derfor har de bl.a. været med til at starte følgende projekter:

Garantiskolen

Alle unge i Silkeborg Kommune er garanteret en uddannelse, der passer til dem, hvis de vil. De unge skal yde deres bedste og være åbne for mulighederne, til gengæld for de unge den hjælp, de har brug for til at finde den rigtige uddannelse.

Læs mere om Garantiskolen på siden om Ungeguiden 13-17 år

"Drop alkohol om torsdagen"

Projektet sætter fokus på de unges byture om torsdagen, der gør dem trætte og uoplagte i skolen fredag morgen.

Campus Bindslevs Plads

Det nye campus samler flere forskellige uddannelser for at skabe et nyt læringsmiljø med særlig fokus på kreativitet og kultur.

Læs mere om Campus Bindslevs Plads

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje