Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Blå gård

Blå gård

Den Blå gård er for voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap

Lidt om tilbuddet:

Den Blå Gård er et dagtilbud, for borgere der holder af at være og arbejde i naturen.

Naturen og outdoorlivet kan noget særligt, her kan vi finde ro og være til stedet i nuet. Der er højt til ”loftet” med plads til frihed og selvbestemmelse. I naturen får vi styrket vores fysik og udholdenhed, samt skærpet vores sanser som giver en naturlig træthed. Naturen er også ramme for fællesskaber den gode samtale og nye relationer.

Den Blå Gård er inddelt i tre grupper, der på tværs af hinanden har mange fælles glæder og oplevelser både med arbejde og aktiviteter.

Skovgruppen

Skovgruppen er for borgere der kan lide at opholde sig meget udendørs. Vi har stor glæde af at hugge og save brænde som vi sælger og leverer til folk ude i byen.

Skovgruppen, har også en del opgaver for Skov og Naturstyrelsen og for Silkeborg Kommune, hvor vi blandt andet har til opgave at sætte brænde til spejderhytter og ved Shelters, samt små opgaver med at tømme skraldespande og holde orden på naturstier.

I Skovgruppen arbejder vi også rigtig meget med fokus på venskaber borgerne imellem. Dette gør vi blandet andet ved at tage på besøg hos hinanden og lade borgerne løse opgaver sammen.

Skovgruppen er samtidig og selvfølgelig en del af hele Blå Gård, som rummer to andre grupper og flere dage også elever fra STU-en i Silkeborg.

Skovgruppens borgere har også mulighed for at deltage i de aktiviteter gården ellers laver, så som svømning, fitness og udeliv.

Skovgruppen arbejder ofte opdelt i grupper, for at tage hensyn til de enkelte borgers behov.

Kunst, Kultur og Naturgruppen.

Sammen med borgerne i denne gruppe, glædes vi over de oplevelser der dukker op i naturen – både dyrenes og vindens lyde, stilheden og iagttage naturens gang.

Kunst, er et sprog hvor borgerne får lov til at udtrykke sig – derfor er kunsten en vej, borgerne i denne her gruppe får mulighed for at gå, hvis de ønsker det.

I kunst, kultur og naturgruppen skaber vi rammer for gode sociale oplevelser sammen og har også fokus på, at alle får socialt acceptabelt venskab sammen.

Kunst, kultur og naturgruppen rummer mange forskellige typer borgere i gruppen. Guidning og respekt for den enkelte, er det pædagogiske fokus. Der arbejdes meget med, at få borgerne til at mestre hvad de kan. Hver især får personlige udfordringer, så de udvikles med nye opgaver. Vi bruger krudt på dynamikken.

Pædagogisk lægger vi vægt på, at borgerne skal mestre og opnå at være mest mulig selvhjulpen. Vi har hver dag faste rutiner, som danner grundlag for de øvrige pædagogiske aktiviteter.

Vi tilpasser os alle de nye der kommer med deres individuelle krav. Vi finder på – og skaber nye veje for de enkelte borgere.

I kunst, kultur og naturgruppen opholder vi os så meget ude, som vejret tillader det. Vi har gang i et større skovprojekt, hvor vi blandet andet har lavet bålpladser og forhindringsbaner.

Ligeledes, har vi gang i et spændende projekt i vores store nye drivhus, som vi har i samarbejde med STU´en. Vi håber på sigt at kunne sælge lækre grønsager fra vores vej bod, hvor vi også om sommeren, sælger æbler fra vores æblelund med 180 æbletræer, som vi har stor glæde af.

Naturgruppen

Naturgruppen, er primært en gruppe for senhjerneskadede voksne. Navnet nærmest giver sig selv, for i Naturgruppen har vi stor glæde af Silkeborg og omegns smukke natur og vi lægger vægt på Outdoor oplevelser året rundt.

Vores borgere får et stort udbytte af de daglige ture ud i naturen. Det er bl.a. med til at give struktur, ro, livsglæde, fællesskab, genkendelighed, brug af alle sanser, samt vedligeholde og styrke fysikken.

Pædagogisk arbejder vi rehabiliterende/habiliterende og sikrer os, at borgerne både bibeholder men også udvikler nye færdigheder.

Vi nyder at svømme, bage og læse, synge og skrive med vores borgere og arbejder pædagogisk med en anerkendende tilgang.

På Den Blå Gård gør vi brug af KRAP, som er kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik samt neuropædagogik.

 

Målgruppe:

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede. Der er cirka 35 borgere fordelt i de tre grupper.

Få mere information om køb og levering af brænde hos Blå Gård

Kontakt
Blå gård Ryvej 7 8653 Them
 
 

Funktionsleder

Lone Nielsen

Skovgruppen:

29 11 44 37  /  29 11 55 04

Kunst-Kultur-Natur:

30 54 26 64

Naturgruppen:

21 78 67 02  /  23 88 43 73

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje