Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Bofællesskabet Narvikvej

Bofællesskabet Narvikvej

Bofællesskabet Narvikvej er til borgere fra 18 år og opefter og har en psykisk sårbarhed.

Lidt om tilbuddet:

I bofællesskabet på Narvikvej, er der plads til syv borgere. Botilbuddet er oprettet efter Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 85. Hver beboer har sin egen lille lejlighed på ca. 50 kvm.

Den midterste lejlighed består af en fælleslejlighed for beboerne. Der gives individuel § 85 bostøtte. Støtten kan blandt andet handle om at vedligeholde og udvikle praktiske færdigheder og sociale kompetencer, samt at understøtte borgerens individuelle recovery proces.

Fællestid med personaletilstedeværelse:

Mandag 12.00 – 14.00

Tirsdag 14.30 – 15.30

Torsdag 11.30 – 14.00

Her er som udgangspunkt 2 ansatte til stede

Målgruppe:

Borgere er fra 18 år og opefter og som har en psykisk sårbarhed. Borgerne tilhører den voksne målgruppe og tilbuddets målgruppe har over de sidste år primært været borgere mellem 35-65 år. Diagnoser vil være almene psykiatriske og sociale problematikker som skizofreni, personlighedsforstyrrelse, depression, angst og nedsat socialt funktionsniveau.

Det forventes, at borgeren indgår så meget som muligt i fællesskabet i bofællesskabet. Det kan bl.a. være deltagelse i fælles aktiviteter, husmøder eller madlavning.

Aktiviteter:

Indimellem planlægges fælles ture ud af huset om mandagen, samt andre aktiviteter hjemme i fælleslejligheden. Husmøder foregår en gang om måneden.

Det er muligt mod betaling at deltage i frokost om torsdagen.

Kontakt
Bofællesskabet Narvikvej Narvikvej 9 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Pernille Vibjerg Bech

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje