Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Botilbuddet Alderslyst

Botilbuddet Alderslyst

Botilbuddet Alderslyst er Silkeborg Kommunes nye botilbud til borgere med udviklingshæmning og borgere med senhjerneskade. Botilbuddet ligger i bydelen Alderslyst.

Lidt om tilbuddet: 

Det nybyggede botilbud Alderslyst er først og fremmest et hjem, der danner rammen om beboernes liv, samt tilgodeser den enkeltes behov for tryghed og livskvalitet.

Alderslyst er et moderne og nytænkende botilbud, der kendetegnes ved:

 • Hjemlige, trygge og hyggelige rammer
 • Et aktivt hverdagsliv, hvor trivsel, samvær og glæde er omdrejningspunktet
 • Et levende hus med plads til forskellighed blandt beboerne, og med mulighed for en attraktiv tilværelse på alle stadier af det voksne livsspektrum
 • Fleksibilitet og mulighed for individuel indretning af de enkelte boliger
 • Rummelig og "ligeværdig" indretning, der gør det muligt for beboerne at deltage i hverdagens gøremål uanset deres behov for fysiske hjælpmidler
 • Et stærkt samarbejde med nærområdet; herunder særligt Nordre Fælleshus

Botilbudddet Alderslyst er opdelt i 3 bo-enheder; Parkhuset, Byhuset og Skovhuset.

Målgruppe

Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning og voksne borgere med senhjerneskade. 

Park- og Byhusets målgruppe er voksne (18-65-årige) med udviklingshæmning med mange og/eller væsentlige funktionsnedsættelser.

Skovhusets målgruppe er voksne (18-65-årige) med senhjerneskade med mange og/eller væsentlige funktionsnedsættelser.

Borgerne har alle særlige behov, som følge af deres nedsatte psykiske og eventuelt fysiske funktionsnedsættelse, og har derfor brug for individuelt tilrettelagte socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsatser. 

Boligen

Der er i alt 36 boliger i botilbuddet Alderslyst, hvoraf 24 boliger er målrettet udviklingshæmning, mens 12 boliger er målrettet borgere med senhjerneskade. 

De 36 boliger ligger alle i stueplan og har egen udgang til privat terrasse. 

Alderslyst består af tre mindre bo-enheder, der hver har 12 boliger. Bo-enhederne er disponeret sådan, at der er mulighed for at organisere beboerne i mindre grupper af 6 beboere med egne primære opholdsrum og spiseområder, hvis der er behov for det. 

Bo-enhederne er forbundet af glasgange, som ligeledes udgør naturlige grænser mellem enhederne. Omkring Alderslyst er der grønne arealer samt en legeplads og sansehave til botilbuddets beboere. 

Silkeborg Kommunes nybyggede Nordre Fælleshus ligger ved siden af Alderslyst og er åbent for alle områdets beboere - herunder også beboerne i botilbuddet.

Elever og studerende

Skovhuset, Parkhuset og Byhuset er praktiksteder for pædagogstuderende og SSA-elever.

Læs mere om elever og studerende i Socialafdelingen

Læs mere om Botilbuddet Alderslyst

Botilbuddet Alderslyst består af 36 boliger, som er kendetegnet ved, at de fremstår som en samling af private hjem. Alle boliger kan indrettes fleksibelt.

Indretningen af boligerne er fleksibel, så de kan tilpasses beboernes individuelle behov.

Beboerne kan vælge, om boligen skal indrettes som 2-rums bolig med varierende størrelse af opholdsrum og soveværelse, eller som 1-rums bolig.

Botilbuddet Alderslyst har to typer boliger. Hovedparten af boligerne (type A) har adgang i bunden af boligen på siden af badeværelset, mens et mindre antal boliger (type B) har adgang på siden af opholdsrummet. 

Se tegningerne af boligtype A og B via link nedenfor:

Tegning af boligtype A og B

Begge boligtyper kan indrettes fleksibelt. 

Der er fokus på at skabe en følelse af hjemlighed i botilbuddet ved at give beboerne mulighed for at vælge inventar og udsmykning af egen bolig.

Alle boliger er indrettet med en entré med køkkenniche, som giver mulighed for, at borgeren selv kan lave sin morgenmad, smøre en mellemmad eller lave en kop kaffe.

Boligernes badeværelser er indrettet, så der er de nødvendige pladsforhold til plejekrævende beboere. 

Hverdagslivet på Botilbuddet Alderslyst tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Beboerne får både socialpædagogisk støtte samt støtte til varetagelse af sundhedsfaglige behov. Støtten planlægges, struktureres og udføres af det tværfaglige personale, som består af primært pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. 

De individuelle behov afdækkes og drøftes løbende i samarbejde med beboerne og eventuelt værge med udgangspunkt i beboerne selv- og medbestemmelse, behov for struktur, forudsigelighed, trykhed og omsorg. 

Beboerne tilbydes: 

 • Et trygt hjem, hvor den enkeltes ønsker og behov bliver prioriteret
 • En individuel, målrettet og tværfaglig indsats med udgangspunkt i den enkeltes handleplan
 • Et botilbud med tæt samarbejde med STU og dag-/beskæftigelsestilbud
 • Trygge rammer, hvor sociale relationer kan udbygges og udvikles
 • Fastholdelse og udvikling af eksisterende såvel som nye færdigheder

Beboerne støttes i at leve et liv med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. Fx via deres skole, dagtilbud, beskæftigelsestilbud, sociale arrangementer/aktiviteter, fritidsaktiviteter, venskaber m.v. 

I alle bo-enheder monteres der en IBG-skærm, som giver beboerne overblik over dagligdagens informationer, personalet, der er på arbejde og dagens aktiviteter. IBG-skærmene medvirker til at give beboerne tryghed ved at gøre hverdagen overskuelig og forudsigelig.

Ved siden af botilbuddet Alderslyst ligger Silkeborg Kommunes nybyggede aktivitetshus, Nordre Fælleshus.

Nordre Fælleshus er åbent for alle borgere, og indeholder bl.a. en lille café. I caféen kan beboere, pårørende og øvrige brugere af huset mødes i hyggelige rammer, og der er mulighed for at købe mad og drikkevarer. 

Nordre Fælleshus rummer også særlige aktivitetslokaler, som er forbeholdt botilbuddets beboere:

 • Wellness-rum, hvor botilbuddets beboere har mulighed for at få forskellige sansemæssige oplevelser i vand, bl.a. liggende badning og massage
 • Snoezel-rum med mulighed for at dæmpe eller vække sanserne via kontrollerende stimuli, f.eks. mørklægning, lys- og lydterapi, kuglebad og hængekøje.

Den fysiske nærhed mellem Alderslyst og Nordre Fælleshus indbyder til gensidig samspil og fælles aktiviteter mellem botilbuddets beboere og brugerne af kulturhuset.

Der bliver løbende arrangeret både større og mindre arrangementer i Nordre Fælleshus. Flere af arrangementerne følger årets gang, f.eks. fastelavn, høstmarked og jul. Der er også ugentligt arrangementer, f.eks. musikarrangementer, foredrag, klubaftener og banko.

Alderslyst har oplevelsesrige udearealer, der danner rammen om et trygt og aktivt liv både for beboere og pårørende.

Udearealerne er indrettet med forskellige grader af åbenhed:

 • Nogle udearealer er åbne for alle borgere, der færdes i området omkring det nærliggende Nordre Fælleshus
 • Andre arealer henvender sig til de lokale brugere til ophold og aktivitet
 • Bag Alderslysts bo-enheder findes et mere beskyttet udeareal, som udelukkende er for botilbuddets beboere og personale, og afskærmet med buske samt havelåger.

Udearealerne består bl.a. af frugttræer, blomstereng og højbede. Der er fælles terrasse for hver bo-enhed, en legeplads med kørestolsgynger, en sansehave og træningsstier, der er udformet således, at der kan køre sofacykler på dem. 

Kontakt Parkhuset og Byhuset
 
 

Funktionsleder

Annette Bjerrisgaard Orluf

Kontakt Skovhuset
 
 

Funktionsleder

Lene Havn

Kontakt
Botilbuddet Alderslyst Nylandsvej 14-18 8600 Silkeborg
 
 

Telefon

Byhuset: 23618141

Parkhuset: 24230156

Skovhuset: 40147944

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje