Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Botilbuddet Arendalsvej 280

Botilbuddet Arendalsvej 280

Botilbuddet Arendalsvej Bodel 280 er for unge og voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og evt. syndromer, psykiatrisk overbygning eller autismespektrumforstyrrelse

Lidt om tilbuddet:

Botilbuddet Arendalsvej blev bygget i 1986 og under den seneste renovering i 2020 flyttede en ny målgruppe ind, da tilbuddet blev indrettet og godkendt til unge med autismespektrumforstyrrelse.

I dag rummer tilbuddet både længerevarende botilbud (§108) med 10 lejligheder og et aflastningstilbud (§107) med 2 lejligheder.

Botilbuddet er kendetegnet ved:

  • Hyggelige, hjemlige rammer med mulighed for aktiviteter/samvær i mindre miljøer
  • Et aktivt hverdagsliv, hvor trivsel, samvær og glæde er omdrejningspunkt
  • Medarbejdergruppe med høj faglighed og tværfaglig baggrund (socialpædagog, ergoterapeut, social- & sundhedsassistent og pædagogisk assistent)

Botilbuddet har fokus på at støtte den enkelte beboer i praktiske opgaver, egen omsorg/hygiejne, plejeopgaver og deltagelse i sociale fællesskaber. Der arbejdes på at understøtte den enkeltes selv- og medbestemmelse i eget liv, således at beboerens mestringsevne styrkes og udvikles så vidt muligt.

Alle beboere er i aktivitets- eller uddannelsestilbud i alle hverdage.

Målgruppe:

I botilbuddet bor unge og voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og evt. syndromer, psykiatrisk overbygning eller autismespektrumforstyrrelse.

Alle beboere er visiteret til § 108 eller § 107 tilbud efter Lov om Social Service.

Boligoplysninger:

Botilbuddet rummer 10 1-værelses lejligheder (§108) indeholdende forgang, værelse og eget toilet og bad. Lejlighederne har udgang til fællesrum.

Desuden er der 2 1-værelseslejligheder (§107) der bruges til aflastning for borgere tilknyttet Socialafdelingen.

Udover lejlighederne har beboerne også adgang til alle fællesarealer (se mere nedenfor).

Læs mere

De 10 1-værelses lejligheder (§108) er ca. 29 m2 og består alle af en forgang indeholdende skab, køleskab og plads til kogekedel eller lign og et værelse. Desuden er der toilet og bad.

I forbindelse med hvert spise- og opholdsrum er et fuldt udstyret køkken, som beboerne kan bruge selv eller med støtte fra medarbejder.

De 2 1-værelses lejligheder til aflastning (§107) er ca. 28 m2 og består ligeså af et værelse. Skab, køleskab og plads til kogekedel eller lign er i fælles forgang ligesom indgangen til toilet og bad.

Hverdagslivet på Botilbuddet Arendalsvej 280 tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Beboerne får både socialpædagogisk støtte samt støtte til varetagelse af sundhedsfaglige behov. Støtten planlægges, struktureres og udføres af det tværfaglige personale, som består af primært socialpædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. 

De individuelle behov afdækkes og drøftes løbende i samarbejde med beboerne og eventuelt værge med udgangspunkt i beboerne selv- og medbestemmelse, behov for struktur, forudsigelighed, tryghed og omsorg. 

Tilbuddet rummer en del fællesarealer, med muligheder for forskellige aktiviteter for den enkelte beboer eller socialt samvær med medbeboere:

  • TV-stue, hvor der kan hygges med en film eller andet program af interesse
  • KREA-rum til tegning, puslespil, fælles brætspil, mm.
  • Sanse-rum til at balancere nervesystemet gennem såvel visuel som auditiv og taktil sansestimulering. Eller blot til at have en rar afslappende pause i løbet af hverdagen
  • To spise- og opholdsrum indrettet som cafe- og spisemiljø med mulighed for fælles og afskærmede aktiviteter
  • Indgangsparti indrettet som cafemiljø med bl.a. poolbord

Fra spise- og opholdsrum er der direkte udgang til gårdhavemiljø med mulighed for hygge og spisning i et afskærmet område.

Desuden grønt græsareal til havespil og med bålområde.

Kontakt
Botilbuddet Arendalsvej 280 Arendalsvej 280 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Bente Balling

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje