Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Botilbuddet Solbakkevej H huset

Botilbuddet Solbakkevej H huset

Botilbuddet Solbakkevej H-huset er for voksne med psykiske og fysisk udviklingshæmning i alderen 18 år og opad.

Lidt om tilbuddet:

Vi er et botilbud for mennesker med psykisk og fysisk udviklingshæmning, samt enkelte med psykiatrisk overbygning.

8 borgere som bor i §105- almennyttigt boligbyggeri og modtager støtte efter §85 i Lov om Social Service

Personale: pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter

Referenceramme: KRAP, Tegn-til-tale, NADA, Autismepilot

Vi vægter, at der indenfor den ressourcemæssige ramme, bliver taget individuelle hensyn, således at borgerne føler sig set hørt og forstået. At beboerne føler sig trygge i eget hjem blandt deres medbeboere og at der ind imellem arrangeres fælles arrangementer som tager udgangspunkt i de ressourcer og ønsker borgene har.

Målgruppe:

Voksne med psykiske og fysisk udviklingshæmning i alderen 18 år og opad.

Boligoplysninger:

7 lejligheder med eget bad

1 separat lejlighed

Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende

Solbakkevej H-Huset er praktiksted for pædagogstuderende.
Læs praktikbeskrivelsen

Læs mere

Link

Kontakt
Botilbuddet Solbakkevej - H-huset Solbakkevej 20 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Lene Havn

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje