Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Botilbuddet Solbakkevej Kernen

Botilbuddet Solbakkevej Kernen

Botilbuddet Solbakkevej – Kernen er til voksne udviklingshæmmede mellem 18 og 70 år.

Lidt om tilbuddet:

Borgere på Solbakkevej - Kernen er visiteret efter §108.

Borgerne er voksne udviklingshæmmede med multiple funktionsnedsættelser.

Kernen er kørestolsvenlig indrettet og der er loftlifte i de fleste lokaler.

Der er fælleslokaler med dagligstue, køkken og spiseplads.

Desuden er der forskellige sanseintegrations muligheder som fx kuglebad, vandseng, sanserum med lyd og lys mm.

Haven omkring Kernen er indrette kørestolsvenligt, også med mange muligheder for at stimulere sanserne.

Borgerne er meget forskellige individer og personligheder og har udfordringer er af forskellige karakter. Derfor er det individuelt tilpasset, hvad der er behov for, i forhold til støtte, guidning og samvær. Fælles for alle, er behovet for tryghed og genkendelighed i hverdagen.

Borgere er tilknyttet et dagtilbud på hverdage i dagtimerne, enten på Solbakkevej, A-Huset, eller et eksternt dagtilbud.

På Solbakkevej er der bl.a. ansat pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedarbejder.

Visionen er ”Sammen at arbejde for det gode liv for alle”, idet vi løbende skal tænke velfærd, udvikling og trivsel indenfor de politiske, juridiske og økonomiske rammer, vi er givet.

Referenceramme: KRAP, Tegn-til-tale, NADA, Autismepilot.

Vi vægter, at der indenfor den ressourcemæssige ramme, bliver taget individuelle hensyn, således at borgerne føler sig set hørt og forstået. At beboerne føler sig trygge i eget hjem blandt deres medbeboere og at der ind imellem arrangeres fælles arrangementer som tager udgangspunkt i de ressourcer og ønsker borgene har.

Målgruppe:

Borgerne i Kernen er voksne udviklingshæmmede mellem 18 og 70 år.

De fleste af borgerne har multiple funktionsnedsættelser og fx ikke noget talesprog.

Borgerne har brug for massiv støtte til alle praktiske gøremål, herunder personlig pleje, samvær og kommunikation

Boligoplysninger:

7 værelser hvor af 4 har eget bad. 3 borgere deler et fælles badeværelse med eget bad.

Kontakt
Botilbuddet Solbakkevej - Kernen Solbakkevej 20 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Lene Havn

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje