Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Botilbuddet Vesterbo

Botilbuddet Vesterbo

Botilbuddet Vesterbo er et tilbud til voksne der har udfordringer indenfor handicap., udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Lidt om botilbuddet Vesterbo:

Vesterbo er et §85 botilbud i S,P&R Silkeborg Kommunes Socialafdeling. Vi har til huse i bymidten omgivet af skøn natur. Borgerne bor i egen lejlighed i 3 boligblokke og har fælles faciliteter tilgængeligt til socialt samvær.

Vi har på Vesterbo stort fokus på det relations skabende arbejde, hvor borgernes trivsel og ønsker for det gode liv er essentiel. Vi arbejder ud fra den ressourcefokuseret og anerkedende tilgang, hvor vi anvender KRAP som socialfagligt redskab hertil.

Borgerne på Vesterbo har forskellige støttebehov og støtten tilrettelægges gennem tværfaglige indsatser med udgangspunkt i selv-og medbestemmelse, struktur, tryghed og omsorg. Disse kan være i forhold til kommunikation, sociale relationer, praktiske opgaver, egen omsorg mm. For at understøtte borgerne bedst mulig i at mestre eget liv, arbejdes der ud fra den enkeltes handleplan ind i det daglige arbejde.

Målgruppen på Vesterbo:

Vesterbos tilbud retter sig primært mod borgere, der har udfordringer inden for kognitiv udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. Borgerne på Vesterbo er i alderen 18-45 år.

Boligoplysninger:

Der er 32 lejligheder som bruges af socialområdet og de er fra 49,6 til 72 m2

Praktikbeskrivelse

I Socialafdelingen som botilbuddet Vesterbo hører under, har vi som kerneopgave at understøtte de socialt udsatte borgere med handicap og/eller psykisk sygdom som har brug for ekstra støtte i hverdagen.

Vi strukturerer den individuelle borger indsats ud fra 3 kernebegreber.

  • Rehabilitering- hvor vi i samarbejdet med borgerne genopretter og vedligeholder deres funktionsniveau.
  • Recovery- Vores indsats er ud fra borgerens egen oplevelse af sin udvikling
  • Empowerment- Vi arbejder ud fra den enkeltes erkendelse, indsigt og selvforståelse i samarbejdet med borgerene.

Det er primært Serviceloven, men også Sundhedsloven der danner rammer for vore faglige arbejde på Vesterbo.

Kontakt
Botilbuddet Vesterbo Vestergaard 156 8600 Silkeborg
 
 
Kontakt
 
 

Funktionsleder

Maja Birch Bollerup

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje