Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Café på vejen

Café på vejen

Café på vejen er et værested for borgere med et fysisk og/eller psykisk handicap.

Lidt om tilbuddet:

Café På Vejen, er stedet hvor man kan finde og møde sine venner og måske en kæreste.

Caféen er et fristedet hvor der skal være hyggeligt og rart. Der er altid kaffe/the på kanden og der er tid til fællesskabet og nærvær.

Det kræver medlemskab at benytte Cafeen. Kontingentet er 100 kr. årligt og følger kalenderåret. Vi har cirka 70-80 betalende medlemmer. Det er sagsbehandler der indstiller til caféen.

Vi har åbent 15.30-20.00 hver tirsdag og torsdag.

Vi har en bod hvor vi sælger sund slik, slik, snacks og sodavand og øl.

Tirsdag aften er der ofte forskellig underholdning. Det kan være Outdoor i haven, banko, musik, fitness eller besøg af en spændende gæst. Om tirsdagen kan du købe en sandwich til 30 kr. fra vores kantine og du er også velkommen til at medbringe din eget mad.

Torsdag aften er baseret på hygge og fællesspisning; hvor man er sammen med sine venner på kryds og tværs. Maden er fra Frydenslund dygtige køkken og der serverer altid et sundt og spændende måltid. Det koster cirka 50 kr. og skal forud bestilles om tirsdagen.

Cafeen er brugernes egen café og der lægger stor vægt på medbestemmelse og bruger inddragelse.

Caféen har en bestyrelse og på en årlig generalforsamling vælges seks borgere til brugerbestyrelsen. Disse borgere har også særlige opgaver i cafeen, bl.a. som tjenere, opvaskere, afryddere eller kassedame. På bestyrelsesmøderne beslutter borgerne hvem der er ansvarlig for de enkelte arrangementer. Der er rift om pladserne i bestyrelsen.

Kontakter med andre/eksterne:

Café På Vejen, er med til at skabe kontakt til udviklingshæmmede fra andre byer. Vi inviterer nemlig gæster udefra når vi har større arrangementer. Det kan være fester med spisning og dans.

Målgruppe:

Café På Vejen, er et værested for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det drives af Silkeborg kommune og man indskrives i caféen via sin sagsbehandler. Cafeen er velegnet til kørestole.

Kontakt
Cafe på vejen Grønnegade 12 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Lene Skovgaard Bach

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje