Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje er almindelig tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af en et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje til voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Har du et handicap eller psykisk lidelse, som gør at du ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud, findes kommunens tilbud om specialiseret tandpleje. Du skal visiteres til specialtandplejen af specialtandplejens tandlæge. Hvis det ved visitationen vurderes, at dit behov kan tilgodeses hos en privatpraktiserende tandlæge, vil du dog ikke blive visiteret til specialtandpleje. Du kan få hjælp hos specialtandplejen, hvis du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Eksempler kan være.

  • Psykisk udviklingshæmning, eller syndrom
  • Sindslidelse
  • Andet som indgribende autisme, omfattende cerebral parese eller sklerose, social fobi, OCD.

Undersøgelse, forebyggelse og behandling

Specialtandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og behandling hos vores særligt uddannede tandplejere og tandlæger. Vi har stor erfaring med at behandle personer med specielle behov. Vi lægger især vægt på forebyggelse. Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.

Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicapvenligt. Det er vigtigt for os i Specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt. Der er mulighed for at vi, efter nærmere aftale, kan komme ud i institutioner, på bosteder mv. for vejledning og information om tandpleje.

Økonomi

Den maksimale egenbetaling 2200,00 kr. om året (2024 priser) for at modtage specialtandpleje. Du modtager en regning til dig sidst på året. Sygesikring Danmark giver tilskud til betalingen. Eventuelle udgifter til transport til og fra klinikken skal du selv afholde.

Henvisning til Specialtandpleje

Læger, tandlæger, pædagoger og andre fagpersoner kan henvise til visitation. Så længe henvisningen er i behandling og indtil der er truffet en afgørelse, tilhører du forsat det almindelige tandpleje tilbud.

Til Henviser

I øjeblikket pågår der arbejde med opdatering og forbedring af Specialtandplejens eksisterende henvisningsblanketter.

I overgangsperioden kan henvisningsblanketter rekvireres ved henvendelse til dybkaertand@silkeborg.dk Emne: ”Henvisningsblanket til Specialtandpleje”

OBS! Hvis den henviste borger ikke selv kan give samtykke til henvisningen, er det nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig som skal give samtykket.

Kontaktpersoner kan IKKE give samtykke.

Blanketten sendes via EDI eller sikker post:

sikkerpost.tandplejen@silkeborg.dk 

Emne: Specialtandpleje henvisning.

Henviser vil modtage en bekræftelse på, at henvisningen er modtaget, og vil høre fra os igen, når vi kan tilbyde en visitationstid. Henviser vil også blive informeret om resultatet på visitationen, såfremt borger har samtykket til dette.

Den kommunale specialtandpleje

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje