Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Støtte-kontaktperson og mobilsygepleje

Støtte-kontaktperson og mobilsygepleje

Støtte-Kontakt-Persons-ordningen (SKP) kan tilbydes til dig, der er over 18 år, er psykisk sårbar, har et problematisk brug af rusmidler eller er hjemløs. Tilbuddet er opsøgende, uvisiteret og midlertidigt.

Hvem kan få hjælp

Du kan få tilbud om en Støtte-Kontakt-Person, hvis du 

  • er over 18 år
  • er psykisk sårbar
  • har et problematisk brug af rusmidler
  • er hjemløs
  • har svært ved kontakten til andre mennesker og offentlige myndigheder

Hvad kan jeg få hjælp til

Støtte-Kontakt-Personen støtter dig i dine muligheder for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra dine ønsker og behov. Hvis der er brug for det, støttes du også i at skabe kontakt eller bygge bro til kommunens mange tilbud. Tilbuddet er opsøgende, uvisiteret og midlertidigt.

Hvor og hvordan foregår støtten

Støtten kan foregå i dit eget hjem og nærmiljø og den kan foregå anonymt, hvis du ønsker det. Støtten og kontakten er på dine præmisser. Kontakt og tillid mellem dig og din Støtte-Kontakt-Person skal bære støttearbejdet, så I i fællesskab kan strukturere en indsats med det formål at forbedre dine vilkår. 

Mobilsygeplejen

SKP-funktionen har mobilsygepleje tilknyttet. Den mobile sygepleje har en opsøgende og uvisiteret funktion med fokus på sundhed for mennesker, der er socialt udsatte. Mobilsygeplejerskerne kommer ugentligt på Kirkens Korshærs varmestue og andre steder i kommunen, hvor socialt udsatte borgere holder til. En mobilsygeplejerske kan være behjælpelig med råd og vejledning, brobygning og følgeskab til sundhedsvæsenet.  

Hvem er vi?

Silkeborg Kommunes opsøgende funktion med SKP og mobilsygepleje, på det sociale område, er organiseret i et af Socialafdelingens teams på området for særligt socialt udsatte borgere, og er forankret i Social, Psykiatri & Rusmiddel sektionen. På Udsatteområdet varetager vi også andre støtteforløb til udsatte borgere, herunder støtte i boliger for særligt socialt udsatte, veterankoordinatorfunktion og hjemløseindsatser. Vi har tilbud om Åben Støtte, er Hus Forbi distributør og er med i foreningen for socialt udsatte; Stemmer På Tværs.

Vi samarbejder tæt med Kirkens Korshærs varmestue, Socialguiden og Udgående Team. 

Sådan får du kontakt

Du kan ringe eller maile, hvis du har brug for hjælp. 

Hvis du ser eller møder mennesker, der ser ud til at behøve vores hjælp, det kan være en i familien, en nabo eller lignende, hører vi meget gerne fra dig. Alle kan henvende sig. 

Et tilbud om Støtte-Kontakt-Person er frivilligt. Du har mulighed for at henvende dig anonymt. Vi har tavshedspligt.

Vær opmærksom på hvis du mailer, at du kun kan sende sikkert, hvis du selv har den funktion tilknyttet din mail.

Kontakt
Sanne H. Andreasen, Faglig Koordinator Socialafdelingen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje