Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Sygepleje Sygeplejeklinikker

Sygeplejeklinikker

Silkeborg har sygeplejeklinikker i Silkeborg, Kjellerup, Them og Fårvang, hvor du kan få behandling, samtale og rådgivning.

For at få hjælp på en sygeplejeklinik skal du have en henvisning fra fx din praktiserende læge eller en speciallæge. Det kan også ske i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra hospitalet, her vil en sygehuslæge lave henvisningen.

Du selv, din familie eller dit øvrige netværk kan også kontakte hjemmesygeplejen direkte.

Du skal selv sørge for transport til en sygeplejeklinik.

Sygeplejeklinikkerne er bemandet med sygeplejersker, hvor flere er specialeuddannede inden for bestemte områder af sygeplejen.

Når du modtager sygepleje på en sygeplejeklinik, undgår du ventetid, som kan opleves ved besøg i eget hjem. I stedet kan du aftale en tid til besøg i sygeplejeklinikken, som du kender det fra lægen og tandlægen.

Ligesom i hjemmeplejen, og den øvrige del af sygeplejen i Silkeborg Kommune, har personalet på sygeplejeklinikkerne fokus på at gøre dig så selvhjulpen og aktiv som muligt.

Det vil sige, at personalet målrettet arbejder på, at du selv bliver i stand til fx at dryppe dine øjne, tage din medicin, tage kompressionsstrømper af og på, klare kateter- og stomipleje m.v.

Læs mere om:

Sygeplejeklinikkerne er bemandede med sygplejersker, der vil give dig den pleje, du har behov for.

Det kan fx være:

 • Sårpleje og forebyggelse af sår
 • Antabusbehandling
 • Lægeordinerede indsprøjtninger
 • Blodtryks- og blodsukkermåling
 • Kompressionsbehandling
 • Medicindispensering og vejledning i at tage medicinen korrekt
 • Øjendrypning og injektioner
 • Vejledning i inhalationsteknik og andre behandlinger i forbindelse med lungesygdomme og vejrtrækningsproblemer
 • Håndtering af smerter og kronisk sygdom

Derudover kan vi hjælpe dig med mange andre sygeplejefaglige opgaver, som du kunne have brug for efter aftale med egen læge, speciallæge og/eller sygehus.

Borgere der er blevet henvist til kommunal sygepleje af egen læge, sygehus eller af hjemmesygeplejen.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du skal behandles på en af vores sygeplejeklinikker?:  

 • Hvis du har behov for ydelser, der involverer medicin, skal du selv medbringe medicinen
 • På sygeplejeklinikken udleverer vi almindelige sårprodukter til behandling, cremer og lignende skal du selv medbringe
 • Den hjælp, du får i sygeplejeklinikken, er gratis

Du skal selv sørge for transport til og fra sygeplejeklinikken.

Vi ikke yder økonomisk tilskud til transport til og fra sygeplejeklinikken.

Kontakt Borger eget hjem
Sundheds- og Omsorgsafdelingen Borger eget hjem
 
 

Borger eget hjem er en sektion i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Sektionen løser opgaver inden for hjemmepleje og sygepleje.

Se kontaktoplysninger for sektionen Borger eget hjem

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje