Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Trafiksikkerhed Kampagner for at styrke trafiksikkerheden

Kampagner for at styrke trafiksikkerheden

Silkeborg Kommune deltager i mange forskellige nationale trafiksikkerhedskampagner, men iværksætter også egne lokale kampagner. I Trafiksikkerhedsplanen finder du en beskrivelse af flere kampagner.

 

Aktuelt

 

Kampagner for trafiksikkerhed

Vi ønsker at opnå et tydeligt fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken samt højne trafiksikkerheden i Silkeborg Kommune. Det skal kampagnerne være med til at bidrage til. Vi ønsker med kampagnerne at kommunikere et budskab, som vil få nogle trafikanter til at ændre adfærd.

Forskning viser, at kampagner flytter adfærd over tid, ved gentagelse. Ex. spritkørsel er ikke længere acceptabel.

I vores Trafiksikkerhedsplan, kan du se flere lokale kampagner for tryghedsfremme, cykelfremme, indsats mod spritkørsel osv.

Lokale kampagner kan skabe trafiksikkerhed i et lokalområde. Vi har udviklet forskellige kampagner, som I kan bruge/ønske for jeres vej eller lokalområde. Tryk på linket og læs mere. Link - TrafiksikkerSilkeborg.dk

Kampagner

Høj fart er en af de største dræbere i trafikken.

Vi har i flere år bakket op omkring de nationale kampagner for, at sænke farten.

Den seneste kampagne er "Sænk farten - bare lidt"

Fart er den største dræber i trafikken, og ulykkerne sker ofte ved små hastighedsoverskridelser.

Bestil en færdselskontrol

Mange mennesker oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde og at det skaber utryghed og farlige situationer. 

Vidste du, at du kan bestille en færdselskontrol på www.politi.dk?

Læs mere hos Rådet for Sikker Trafik

En tredjedel af alle trafikulykker skyldes uopmærksomhed bag rattet.

Næsten halvdelen af alle danskere har været tæt på en farlig situation i trafikken på grund af uopmærksomhed.

Vi har i flere år deltaget i den nationale kampagne "Kør bil, når du kører bil".

Kampagnen er udviklet af Sikker Trafik og skal øge bilisters fokus på bilkørsel.

På Sikkertrafik.dk kan du få meget mere viden om uopmærksomhed og bl.a. teste dig selv i, hvor langt du kører på en sms.

Se mere hos Rådet for Sikker Trafik

Spirituskørsel er en af trafikkens største dræbere, især om sommeren, hvor de lange, varme aftener indbyder til socialt samvær med god mad og drikke.

Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken. Hver 4. dør i en spritulykke, hvor én eller flere trafikanter er påvirkede af alkohol, men hver 6. dør i en ulykke med en spritbilist, dvs. hvor bilisten er fuld.

Derfor deltager Silkeborg Kommune hvert år i Sikker Trafiks landsdækkende spritkampagne mod spritkørsel.

 

Silkeborg Kommune gør desuden en stor lokal indsats for at bekæmpe spritkørsel.

Den lokale indsats kan du læse mere om i Trafiksikkerhedsplan 2017.

Link til Trafiksikkerhedsplanen.

Silkeborg Kommune deltager i SikkerTrafiks landsdækkende skolestartskampagne.

Med kampagnen ønsker vi at minde alle trafikanter om, at nu starter der en masse nye børn i skolerne, som måske ikke er så vant til at færdes ude i trafikken. Desuden ønsker vi at minde trafikanterne om, at nu er sommerferien slut og alle børn/unge færdes igen i morgen/eftermiddagstrafikken.

Vi sætter store skolestartsplakater op ved skolerne, så det bliver synligt for alle trafikanter, der færdes omkring skolerne.

Alle børn, som starter i 0. klasse får udleveret;

  • opgavehæfter, med trafikopgaver i.
  • postkort til forældre med gode trafikråd.
  • Plakat "På gåtur med klassen" til opslagstavlen.

Mange klasselærere tager bolden op og snakker meget om trafik i den første tid med de nye elever. 

Når eleverne har været igennem undervisningen, kan de deltage i en konkurrence, hvor de skal finde frem til et "kodeord". Hvis klassen sender kodeordet ind, deltager klassen i en konkurrence, hvor de kan vinde em præmie.

I 2022 vandt 0A på Voel skole. 1.500 kr. til et klasse arrangement, pizza m.v.

Silkeborg Kommune deltager i Sikker Trafiks landsdækkende kampagne; Pas på skolepatruljen.

På nogle skoler, er der større skolebørn, som yder en stor daglig indsats, med at få deres kammerater sikkert over vejen.

De oplever desværre, at nogle bilister ikke respekterer deres anvisninger.

For at sætte fokus på dette arbejde, deltager vi i kampagnen i håb om at øge respekten for skolepatruljerne og deres arbejde med at hjælpe deres skolekammerater sikkert over vejen.

I september 2022 var vi på besøg på Sølystskolen

Vi ville høre Sandra og Enya, om hvorfor de vælger at bruge noget af deres fritid på at hjælpe de mindre børn med at komme over vejen.

Læs mere på Sikker Trafiks hjemmeside.

For et par år siden, satte vi fokus på god knallertadfærd og udfordrede en gruppe lokale unge med konsekvenserne ved risikobetonet kørsel på knallert.

Der blev bl.a. lavet en video, som du stadig kan se i Trafiksikkerhedsplanen.

Link til Trafiksikkerhedsplanen

Din rolle som forælder er stor.

Din mening tæller mere end vennernes, selvom det måske ikke altid virker sådan.

Link til reglerne for knallertkørsel

På Sikker Trafiks hjemmeside findes der en del materiale, som kan benyttes i undervisningen, fx. 360 grader og et tilbud om gæstelærertilbud til 8. - 10. klasse for at fremme trafikundervisningen i 8. - 10 klasse.

Hvert år i juni bliver 112-dagen holdt i Lunden. 112-dagen er for de største børnehavebørn i Silkeborg Kommune.

I 2023 bliver dagen holdt 1. juni 2023.

Læs mere om 112-dagen.

Team Trafik
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje