Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Transport Sådan arbejder Silkeborg Kommune med cyklisme

Sådan arbejder Silkeborg Kommune med cyklisme

I Silkeborg Kommune arbejder vi målrettet for at få flere til at cykle. Ca. 11 % af alle ture foretages på cykel i Silkeborg Kommune. Vi har en målsætning om, at det skal være 20 % i 2030.

Det skal være trygt, attraktivt og nemt at være cyklist på kommunes veje og stier. 

Når der skal anlægges en ny cykelsti, eller trafiksikkerheden skal forbedres et sted i kommunen, så ligger der en politisk beslutning bag. 

Det er helt konkret politikerne i Plan- og Vejudvalget, som træffer beslutninger indenfor bl.a. planlægning af kommunens fysiske udvikling, veje, stier, kollektiv trafik m.m. Udvalget prioriterer, hvor der skal etableres cykelfaciliteter som cykelstier eller 2 minus 1 veje.

Det konkrete arbejde med cykelområdet og trafiksikkerhed ligger hos team Trafik i Teknik- og Miljøafdelingen. 

Hvad gør Silkeborg kommune for at fremme cyklisme?

Vi etablerer løbende nye cykelfaciliteter, der skal medvirke til at sikre et sammenhængende cykelstinet i hele kommunen. Der er allerede ca. 410 km strækning som tilgodeser cyklister i hele kommunen.  

  • Vi har fokus på at forbedre skolevejene og understøtter skolernes arbejde med færdsel.
  • Vi laver en række kampagner, f.eks. ”del vejen” på veje uden cykelsti.  
  • Vi anlægger nye cykelstier, cykelgader, 2 minus 1 veje mm. 
  • Silkeborg Kommune udlåner elcykler, så du kan teste om, det er noget for dig.
  • Vi rydder sne og holder stierne rene, så fremkommeligheden er god.

Læs mere om, hvordan du kan låne en elcykel

Vi har planer for hvor kommunen skal bevæge sig hen på cykelområdet

Der findes tre steder, hvor du som borger kan se, hvilke planer Byrådet har for trafiksikkerhed og cykelområdet, og det er i Kommuneplan 2020-2032 og i Cykelhandlingsplanen og til dels i Trafiksikkerhedsplanen

Kommuneplanen sætter retningen for hele kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år, mens Cykelhandlingsplanen er Silkeborg Kommunes værktøj til at arbejde målrettet med cyklisme i hele kommunen. 

I Cykelhandlingsplanen finder du visioner og målsætninger, men også de konkrete planer og projekter, politikerne har prioriteret. Du finder f.eks. de planlagte cykelstier i begge planer. 

Hvordan prioriterer kommunen nye cykelstier?

Silkeborg Kommune modtager mange forslag fra borgere, foreninger og lokalråd til, hvordan cykelområdet kan forbedres. 

Når vi vurderer forslagene, gør vi det ud fra bl.a. data om uheld og hastighed, og så ser vi også på tryghed og skolenærhed. Vi forholder os også til, om der allerede findes eksisterende cykelfaciliteter eller alternative cykelruter.  

Forslagene behandles én gang årligt af Plan- og Vejudvalget. 

Når du sender et forslag til Team Trafik, kan vi fortælle dig mere om processen for behandling af dit ønske.

Hvor mange penge er der til trafiksikkerhed og cyklisme?  

Midler til trafiksikkerhed og forbedringer på cykelområdet bestemmes i Byrådets budgetter. 

Der forhandles budget hvert år. Derfor har Plan- og Vejudvalget en pose penge, når de skal prioritere nye cykelstier og cykelfaciliteter. 

Team Trafik
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje