Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Ansøgning om godkendelse af et vejprojekt

Ansøgning om godkendelse af et vejprojekt

Ønsker du at anlægge en ny vej eller sti i forbindelse med en ny byggemodning, skal du søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune.

Sådan ansøger du om et vejprojekt

 

Som vejmyndighed er det Silkeborg Kommune, der skal give tilladelse til anlæggelse af nye veje og stier. Ansøgningsprocessen fungerer digitalt via vores selvbetjeningsløsning.  

Sagsbehandlingstiden kan variere, men ligger typisk på 10 - 12 uger.

Obligatoriske bilag til ansøgningen

 

For at vi kan gennemføre sagsbehandlingen hurtigst muligt, skal ansøgningen indeholde nedenstående bilag, som vi anbefaler, du har på plads før, du starter selve ansøgningen.

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du skrive en e-mail til Team myndighed i Vej og Trafik.    

 • Tegningsliste
 • Oversigtsplan 1:1000
 • Vejplan med radier, stationeringslinje og vejgeometri 1:200
 • Vejplan med kørekurver for arealbehovskrævende køretøj iht. vejregler 1:200
 • Skilte- og afmærkningsplan 1:200
 • Normaltværsnit 1:50
 • Længdeprofil 1:10/1000
 • Belysningsplan med tilhørende lysberegning 1:500
 • Beplantningsplan 1:500 
 • Belægningsplan 1:500
 • Afvandingsplan 1:500
 • Koteplan/ terrænplan med niveaukurver for fremtidigt terræn 1:200
 • Niveaukurveplan for stier og veje 1:200
 • Koordinerende ledningsplan 1:200
 • Udfyldt færdselssag - Download skabelon til udfyldelse (.docx )
 • SCALGO-analyse og en skybrudshåndteringsplan
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje