Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Privatvejslovens anvendelsesområder

Privatvejslovens anvendelsesområder

Private fællesveje i bylignende- og sommerhusområder behandles efter retningslinjer vedtaget af Silkeborg Byråd 15. december 2014.

For at tydeliggøre, at samtlige private fællesveje i bylignende- og sommerhusområder fremover bliver behandlet efter de samme retningslinjer, har Silkeborg Byråd den 15. december 2014 besluttet, at samtlige private fællesveje, som er beliggende i områder, der i den gældende kommuneplan, er afgrænset som værende:

Centerby:

Silkeborg

Byer:

Ans, Bryrup, Demstrup, Funder, Funder Kirkeby, Fårvang, Gjern, Gjessø, Grauballe, Hvam, Hårup, Kjellerup, Knudlund, Kragelund, Linå, Resenbro, Salten, Sejling, Sejs/Svejbæk, Sjørslev, Skægkær, Sorring, Them, Thorning, Vinderslev, Virklund og Voel

Landsbyer:

Frederiksdal, Grønbæk, Gråmose, Holmstol, Horn, Hjøllund, Iller, Laven, Lemming, Levring, Mausing, Mollerup, Nisset, Nr. Knudstrup, Nørskovlund, Pederstrup, Resdal, Serup, Sinding, Skannerup, Skorup, Toustrup, Toustrup Mark, Truust, Vinding, Vium, Vrads, Øster Bording,

eller er udlagt til fremtidige bymæssige formål samt private fællesveje i områder der er sommerhusområde eller er udlagt til sommerhusområde, alle bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne).

Det vil sige, at privatvejslovens afsnit I og IV samt de detaljerede regler i afsnit III ”Private fællesveje i byer og bymæssigt område” (byreglerne) skal anvendes på private fællesveje i de nuværende og planlagte byområder, mens privatvejslovens afsnit I og IV samt de mindre detaljerede regler i privatvejslovens afsnit II ”Private fællesveje på landet” (landreglerne) anvendes på private fællesveje i landområder.

Der er dog den undtagelse, som fremgår jf. privatvejslovens § 3, stk. 3, at for private fællesveje i områder, der administreres efter byreglerne, men som udelukkende bruges som driftsveje i forbindelse med landbrug, skovbrug og fiskeri gælder landreglerne i privatvejslovens § 12 om omlægning og nedlæggelse og §§ 13-22 om istandsættelse og vedligeholdelse.

Link til Kommuneplan 2017-2028.

Lemming, eksempel på landsby i landzone, som omfattes af byreglerne.

Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje